Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Kauppakatu 4, työmaa

Julkaistu 14.9.2021 0.02

Nähtävilläoloaika: 14.9.2021 - 21.10.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 13.9.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Kiinteistö Oy Tampereen Kauppakatu 4:n tekemä ilmoitus koskee Kauppakatu 4:n kehitystyömaata 27.9.2021-31.7.2022. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä, kuten iskuvasarointia ja hiekkapuhallusta, tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Vähäisempää meluhaittaa aiheuttavia töitä, kuten kuormausta ja kuljetusta, tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 8.00-18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 14.9.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 14.9.-21.10.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.10.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 14.9.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto