Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnan apurahat

Julkaistu 14.11.2021 0.00

Toimikunta asettaa haettaviksi apurahoja väitöskirjatutkimusten suorittamista ja julkaisemista varten.

Vuoden 2022 tiedeapurahatoimikunnan apurahojen hakuaika on 1.12.2021 - 28.12.2021.

Hakemusten tulee saapua perille 28.12.2021 klo 15.45 mennessä. Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Tarkemmat ohjeet hakumenettelystä sekä hakuaikana täytettävissä olevat E-lomakkeet löytyvät sivulta tiederahasto .

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan. Tarkoitukseen on käytettävissä noin 120 000 euroa. Vuonna 2021 myönnettiin 25 henkilökohtaista apurahaa kolmen kuukauden päätoimista opiskelua varten (1.400 euroa/kk, yht. 4.200 euroa). Tämän lisäksi myönnettiin painatusapurahoja á 200 euroa. Vuonna 2022 jaettavien apurahojen määrä ja suuruus ovat riippuvaisia vuoden 2022 budjetista sekä hakemusten määrästä.

Tiedeapurahatoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaan tutkimusta avustetaan, jos väitöskirjatutkimus tehdään tai on tehty Tampereen yliopistossa tai, jos tutkimus kohdistuu Tamperetta tai sen talousaluetta koskevaan aiheeseen tai on muulla tavoin Tampereen kaupunkia erityisesti kiinnostava. Vuoden 2022 tiedeapurahoja jaettaessa uutena valintoihin vaikuttavana tekijänä huomioidaan Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön välinen kumppanuussopimus, jonka painopisteitä ovat muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutukset, kestävä kaupunki suunnannäyttäjänä sekä hyvinvoiva kaupunkilainen kaiken lähtökohtana.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle 31.5.2022 mennessä.

Tampereella 10. päivänä marraskuuta 2021

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnan apurahat