Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Tammerfest 2021 Ratinan festivaalipuistossa

Julkaistu 15.3.2021 0.03

Nähtävilläoloaika: 15.3.2021 - 21.4.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 12.3.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Nelonen Media Live Oy:n tekemä ilmoitus koskee Tammerfest 2021 –festivaalia, joka järjestetään Ratinanniemen festivaalipuistossa 20.–24.7.2021, varsinaiset tapahtumapäivät ovat torstaista lauantaihin. Tiistaina ja keskiviikkona 20.–21.7. äänentoiston testausta tehdään klo 9.00–22.00. Torstaina ja perjantaina 22.–23.7. äänentoiston testausta ja soundcheckejä tehdään klo 9.00 lähtien, tapahtuman ohjelma alkaa aikaisintaan klo 12.00 ja äänentoiston käyttö päättyy viimeistään klo 24.00. Lauantaina 24.7. äänentoiston testausta ja soundcheckejä tehdään klo 9.00 lähtien, tapahtuman ohjelma alkaa aikaisintaan klo 12.00 ja äänentoiston käyttö päättyy viimeistään klo 24.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 15.3.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 15.3.–21.4.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.4.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 15.3.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto