Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus Makkarajärvenkadulla

Julkaistu 13.1.2021 0.02

Nähtävilläoloaika: 13.1.2021 - 19.2.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 12.1.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Maanrakennus Maaranen Oy:n tekemä ilmoitus koskee rakennustöiden yhteydessä irrotetun louheen iskuvasarointia ja murskausta Hervantajärven kaava-alueella osoitteessa Makkarajärvenkatu 80. Murskausta ja iskuvasarointia tehdään 13.–29.1.2021 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 19.2.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 13.1.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 13.1.–19.2.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 13.1.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto