Siirry sisältöön

Ympäristölupapäätös: kiviaineksen murskaus Ojalan uudella kaava-alueella

Julkaistu 13.3.2020 0.05

Nähtävilläoloaika: 13.3.2020 - 20.4.2020 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt 10.3.2020 ympäristönsuojelulain (714/2014) mukaisen ympäristölupapäätöksen koskien kiven murskaamista Ojalan uudella kaava-alueella. Hakijana on Tampereen kaupunki ja työ liittyy kaava-alueen rakentamistöihin. Päätös on voimassa 31.12.2022 asti. Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivulla osoitteessa:

www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko Esityslista- ja pöytäkirjahaku.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 20.4.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus on julkaistu 13.3.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus pidetään nähtävänä valitusajan 13.3.–20.4.2020.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen, puh. 050 521 5186, sähköpostiosoite: [email protected]

Tampereella 13.3.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO