Siirry sisältöön

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukainen tupakointikieltopäätös: Asunto Oy Tampereen Herrainhovi, Verstaankatu 4

Julkaistu 10.7.2020 12.56

Nähtävilläoloaika: 10.7.2020 - 17.8.2020 Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuolto on antanut 10.7.2020 viranhaltijapäätöksen Asunto Oy Tampereen Herrainhovi, Verstaankatu 4, 33100 Tampere, parveketupakoinnin kieltämistä koskevasta hakemuksesta.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Palvelupiste Frenckellissä, osoitteessa Frenckellin aukio 2B, pohjakerros.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Valitusviranomaisena on Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa:

Lisätietoja asiasta antavat:

Terveysinsinööri
Tarja Hartikainen
puhelin 050 554 5899
sähköposti [email protected]

Terveystarkastaja
Raija-Liisa Oinonen
puhelin 050 330 2217

Terveystarkastaja
Satu Touronen-Paimensalo
puhelin 040 077 9998

Asumisterveys
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin seudullinen ympäristöterveydenhuolto