Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: rakennustyöt Ranta-Tampellassa

Julkaistu 9.10.2020 0.04

Nähtävilläoloaika: 9.10.2020 - 16.11.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 8.10.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Bonava Suomi Oy:n tekemä ilmoitus koskee porapaalutusta, kiven rikotusta ja kallion porausta 21.10.2020-31.5.2021 rakennustyömaalla osoitteessa Horisontti 2, 33180 Tampere. 2. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Vähäisempää meluhaittaa aiheuttavia töitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 ja lauantaisin klo 9.00-17.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 16.11.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 9.10.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 9.10.–16.11.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 9.10.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto