Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta ja murskaus Ruskossa

Julkaistu 9.10.2020 0.14

Nähtävilläoloaika: 9.10.2020 - 16.11.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 8.10.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. AV-Palvelut Oy:n tekemä ilmoitus koskee Rusko Business Park -nimisen rakennuskohteen louhinta- ja murskaustöitä Ruskossa kiinteistöllä 837-075-6234-0001, osoitteessa Kauhakorvenkatu 51, Tampere. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00-17.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 16.11.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 9.10.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 9.10.–16.11.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 9.10.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto