Siirry sisältöön

Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston hakemusasian kuuluttamisesta

Julkaistu 8.5.2020 8.56

Nähtävilläoloaika: 8.5.2020 - 15.6.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, vaarallisen jätteen terminaalin ympäristöluvan muuttaminen ja
toiminnan aloittamislupa sekä luvan tarkistaminen jätteenkäsittelyä koskevien BAT-päätelmien
johdosta