Siirry sisältöön

Kuulutus koetoimintapäätöksestä: Ilokkaanrinteen pilaristabilointi

Julkaistu 7.11.2019 9.25

Nähtävilläoloaika: 7.11.2019 - 9.12.2019 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt 5.11.2019 ympäristönsuojelulain (714/2014) 122 §:n mukaisen päätöksen koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee maaperäolosuhteiden vahvistamista pilaristabiloinnilla. Stabiloinnissa korvataan perinteisesti käytetyt sideaineet uusiosideaineella. Toiminta sijaitsee Koivistonkylän Ilokkaanrinteellä, Hyllyniitynkadulta lähtevällä Ilokkaanrinne -kadulla sekä siihen liittyvillä putkijohtolinjoilla. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.11.2019.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 9.12.2019. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 7.11.–9.12.2019 Tampereen kaupungin ilmoitustaululla. Päätös on nähtävänä 8.11.–9.12.2019 Palvelupiste Frenckel-lissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B ja internetissä osoitteessa https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset.html.

Asian valmistelijan yhteystiedot: Jaana Lappeteläinen, puh. 040 8063 448, sähköpostiosoite: [email protected]