Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunnan 6.10.2020 hyväksymät poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätökset:

Julkaistu 8.10.2020 8.00

Nähtävilläoloaika: 8.10.2020 - 9.11.2020 JULKIPANOILMOITUS

TAMPEREEN KAUPUNKI
Konsernihallinto
Toimielin- ja kirjaamopalvelut

Lupaviranomainen ja kokouspäivä: YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 6.10.2020.
Päätösten antopäivä on 9.10.2020, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätökset:

§ 250
rakennuspaikka: tontti 837-215-1055-21, Raitakatu 4, Tahmela
toimenpide: omakotitalon rakentaminen
diaarinumero: TRE:4620/10.03.01/2020

§ 251
rakennuspaikka: tila Vernamo 837-722-1-62, Vernamontie 44
toimenpide: talousrakennuksen rakentaminen
diaarinumero: TRE:4467/10.03.01/2020

§ 252
rakennuspaikka: tila Luonankorva 837-708-2-33, Kuusniementie
toimenpide: asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen
diaarinumero: TRE:4794/10.03.01/2020

Nähtävillä olo:

Päätökset on julkipantu ilmoitustaululle 8.10.2020, viimeinen muutoksenhakupäivä on 9.11.2020.

Julkipanoilmoitus on pidettävä ilmoitustaululla koko valitusajan.

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Tampereella 8.10.2020
Jonna Koivumäki, hallintosihteeri