Siirry sisältöön

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta

Julkaistu 13.5.2020 0.00

Nähtävilläoloaika: 13.5.2020 - 11.6.2020 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta