Siirry sisältöön

Päätös koeluonteisesta toiminnasta Linnainmaalla Hipunkadulla ja Hipunraitilla

Julkaistu 7.2.2020 7.00

Nähtävilläoloaika: 7.2.2020 - 16.3.2020 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt 4.2.2020 ympäristönsuojelulain (714/2014) 122 §:n mukaisen päätöksen koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee maaperäolosuhteiden vahvistamista pilaristabiloinnilla. Stabiloinnissa korvataan perinteisesti käytetyt sideaineet uusiosideaineella. Toiminta sijaitsee Linnainmaalla Hipunkadulla ja Hipunraitilla. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan 7.2.2020.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 16.3.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus ja liitteenä oleva päätös ovat nähtävinä 7.2.–16.3.2020 Tampereen kaupungin sivuilla internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu (tällä sivulla). Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Asian valmistelijan yhteystiedot: Jaana Lappeteläinen, puh. 040 8063 448, sähköpostiosoite: [email protected]

Tampereella 7.2.2020

Ympäristö- ja rakennusjaosto