Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: paalutus- ja louhintatyöt osoitteessa Tammelan puistokatu 22

Julkaistu 8.11.2021 0.02

Nähtävilläoloaika: 8.11.2021 - 15.12.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 5.11.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Lujatalo Oy:n tekemä ilmoitus koskee
Tampereen Ilmattaren rakennustöitä 16.11.2021-31.1.2024 osoitteessa Tammelan puistokatu 22, 33100 Tampere. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä, kuten paalutusta ja louhintaa tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 8.11.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 8.11.–15.12.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 15.12.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 8.11.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto