Siirry sisältöön

Ilmoitus YVA-päätöksen kuulutuksesta

Julkaistu 5.11.2020 9.11

Nähtävilläoloaika: 5.11.2020 - 7.12.2020 Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 4.11.2020 ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain 13 § mukaisen päätöksen
arviointimenettelyn soveltamisesta Destia Oy:n Tampereen Sorilan
hankkeeseen (Dnro PIRELY/6618/2020).