Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta ja murskaus Olkahisten koulun työmaalla

Julkaistu 6.5.2020 0.06

Nähtävilläoloaika: 6.5.2020 - 12.6.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 5.5.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Maanrakennus Maaranen Oy:n tekemä ilmoitus koskee louhintaa, iskuvasarointia ja murskausta Olkahisten koulun työmaalla osoitteessa Jenseninkatu 3, Tampere. Erityisen häiritsevää työtä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 12.6.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 6.5.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 6.5.–12.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto