Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen toimintakaudelle 2017–2018

Julkaistu 5.4.2017 18.01

Hakuaika toimintaan on 10.–23.4.2017.

Tampereen kaupungin järjestämä tai tukema koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. -luokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille seuraavin perustein:

Lapselle voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmään, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin (Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 20.11.2014, § 127).

Lautakunnan päätös toimintapaikan myöntämisen perusteista ei koske erityisopetuksessa olevia oppilaita.

Paikka myönnetään toimintavuodeksi kerrallaan.

Kaupungin ja muiden toiminnan järjestäjien ryhmiin haetaan yhteishaussa.

Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Paperisen hakulomakkeen saa tarvittaessa lapsen esiopetusryhmästä tai koululta. Hakuesite ja sähköinen hakemus löytyvät perusopetuksen nettisivuilta osiosta: aamu- ja iltapäivätoiminta/toimintaan hakeminen

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/ aamu-ja-iltapaivatoiminta/hakeminen.html

Palveluntarpeen valinta

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta eri vaihtoehdosta:

Palveluntarve 1–3h/pv, maksu 70€/kk (sisarushinta 60€/kk)
Palveluntarve 3–4,5h/pv, maksu 120€/kk (sisarushinta 110€/kk)
Palveluntarve 4,5–6h/pv, maksu 140€/kk (sisarushinta 120€/kk)

Jos toimintapaikassa on järjestetty aamutoimintaa, valitun palveluntarpeen tunnit voidaan jakaa aamun ja iltapäivän kesken siten, että ne eivät yhteensä ylitä valitun palveluntarpeen enimmäistun-timäärää. Aamutoiminnan järjestyminen varmistuu hakuajan jälkeen.

Tampereen kaupunki
Kasvatus- ja opetuspalvelut