Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: paalutus- ja rakennustöiden jatkaminen osoitteessa Peltokatu 34

Julkaistu 7.1.2022 0.01

Nähtävilläoloaika: 7.1.2022 - 14.2.2022 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 5.1.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Jatke Pirkanmaa Oy:n tekemä ilmoitus koskee pontitus- ja paalutustöiden jatkamista 28.1.2022 asti osoitteessa Peltokatu 34, 33100 Tampere.

Päätöksen julkaisupäivä on 7.1.2022. Päätöasiakirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 7.1.–14.2.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 14.2.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 7.1.2022
Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto