Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluun ja esiopetukseen Tampereella

Julkaistu 5.1.2017 8.59

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisen lapsen on osallistuttava lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Kunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että sen alueella asuvat oppivelvollisuusikäiset lapset saavat perusopetusta. Huoltaja vastaa siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuutensa.

Esiopetus on velvoittavaa. Kunnan velvollisuus on järjestää esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Peruskouluun ilmoittautuminen

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 9. – 23.1.2017 sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:

www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/perusopetus/ilmoittautuminen.html

Jos sähköistä lomaketta ei ole mahdollista täyttää, ilmoittautuminen kouluun tapahtuu lähikoulun kansliassa.

Kouluun ilmoittautuminen koskee

- Tampereella asuvia vuonna 2010 syntyneitä lapsia
- lapsia, joille myönnetty koulunkäynnin lykkäys päättyy lukuvuoden 2016–2017 lopussa
- vuonna 2011 syntyneitä lapsia, joiden kohdalla harkitaan koulunkäynnin aloittamista syksyllä 2017

Yleisestä oppivelvollisuusiästä poiketen lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta.

Lapselle voidaan myöntää lupa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin, mikäli se on hänen kehityksensä kannalta perusteltua. Anomus toimitetaan perusopetuksen erikoissuunnittelija Marika Korpinurmelle.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Kouluun ilmoittaudutaan sinä vuonna, jolloin oppivelvollisuus alkaa.

Lisätietoja tarvittavista asiantuntijalausunnoista saa perusopetuksen hallinnosta. Tietoja antaa erikoissuunnittelija Marika Korpinurmi, [email protected], 040 806 2605.

Tampereella järjestetään perusopetusta myös ruotsin, englannin, ranskan ja saksan kielillä. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi perusopetusta järjestävät Tampereen yliopiston normaalikoulu, yksityisten ylläpitämät Tampereen Rudolf Steiner –koulu, Svenska samskolan i Tammerfors ja Tampereen kristillinen koulu.

Lisätietoja kouluun ilmoittautumiseen liittyvistä asioista saa kouluilta sekä kaupungin verkkosivuilta osoitteesta:

www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/perusopetus/ilmoittautuminen.html

Lukuvuoden 2017 – 2018 koulutyö alkaa kaupungin ylläpitämissä kouluissa torstaina 10.8.2017 ja päättyy lauantaina 2.6.2018, Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetusta järjestetään vuonna 2011 syntyneille esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille. Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä kouluissa sekä päiväkodeissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Esiopetusta järjestetään 10.8.2017 - 1.6.2018 koulun toiminta-aikoina. Päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta, mutta mahdollisesti tarvittava täydentävä toiminta on maksullista. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää toimintaa, ilmoittaudutaan siihen samalla kuin esiopetukseen.

Tampereella järjestetään esiopetusta myös ranskan ja saksan kielillä (Aleksanterin ja Tammelan kouluilla). Yksityistä esiopetusta järjestävät Svenska barndaghemmet i Tammerfors, Tampereen kristillinen koulu ja Tampereen Rudolf Steiner – koulu. Palveluntarjonnassa on myös englanninkielistä esiopetusta. Yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan sekä järjestäjän omalla lomakkeella että kunnan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Esiopetuksen järjestämisen paikat asuinalueittain löytyvät 9.1.2017 alkaen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/esiopetus/paikat.html

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 9. - 23.1.2017 sähköisellä lomakkeella osoitteessa

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/esiopetus/hakeminen.html

Jos sähköistä lomaketta ei ole mahdollista täyttää, ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnossa (Palveluohjaus), Voimakatu 11.

Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta saa päiväkodeista sekä kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/esiopetus.html

Lukuvuoden 2016 - 2017 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Tampereen kaupungin järjestämää tai tukemaa aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä niille oppilaille, joille on tehty päätös erityisestä tuesta.
Lukuvuoden 2017 - 2018 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuaika on 10.-23.4.2017.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Eppu-kerhoihin) haetaan sähköisesti osoitteessa

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/hakeminen.html

Kaupungin ja muiden toiminnan järjestäjien ryhmiin haetaan yhteishaussa.

Tampereella 5.1.2017
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta
www.tampere.fi/koulutus