Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta Lahdesjärven eteläisellä työpaikka-alueella

Julkaistu 5.5.2020 0.05

Nähtävilläoloaika: 5.5.2020 - 11.6.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 4.5.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Infra Oy:n tekemä ilmoitus koskee Lahdesjärven eteläisen työpaikka-alueen esirakentamiseen liittyvää louhintaa toukokuusta 2020 lokakuun 2021 loppuun asti.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 11.6.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 5.5.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 5.5.–11.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto