Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus Postitorvenkadulla

Julkaistu 5.5.2020 0.06

Nähtävilläoloaika: 5.5.2020 - 11.6.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 4.5.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Skanska Infra Oy:n tekemä ilmoitus koskee Sulkavuoren keskuspuhdistamotyömaalta peräisin olevan louheen murskausta varastokentällä osoitteessa Postitorvenkatu 31. Murskausta tehdään 5.5.2020 - 1.5.2022 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00 yhteensä enintään 49 päivänä.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 11.6.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 5.5.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 5.5.–11.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto