Siirry sisältöön

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä 2.9.2020, LSSAVI/10481/2019

Julkaistu 2.9.2020 10.22

Nähtävilläoloaika: 2.9.2020 - 9.10.2020 Muualta tuotavien pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen Lakalaivan entisen kaatopaikan esipeittokerroksessa sekä toiminnan aloittamislupa, Tampere