Siirry sisältöön

Mielenterveyden ensiapu on jokaiselle tarpeellinen taito

Julkaistu 22.3.2018 14.15
Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä. Suomessa yksi neljästä aikuisesta kokee masennusta elämänsä aikana. Suurin osa meistä onkin jossain elämänvaiheessa tekemisessä mielenterveyden ongelmien kanssa, joko omakohtaisesti tai jonkun läheisen kautta. Tavallisimpia mielenterveysongelmia ovat masennus ja ahdistus sekä päihteitten käyttöön liittyvät ongelmat.
Kukka kämmenillä.
 

Mielenterveyden ongelmia ei kuitenkaan tunnisteta riittävän hyvin. Suuri osa ihmisistä ei tiedä, miten niihin tulisi reagoida tai millaista apua on tarjolla. Tiedon puute voi saada välttämään apua tarvitsevan henkilön kohtaamista tai avun hakemista itselle. Monet mielenterveyden ongelmista kärsivät eivät hae apua tai lykkäävät sen hakemista jopa vuosia. Mitä kauemmin avun saaminen kestää, sitä kauemmin myös toipuminen vie. Avun hakemista helpottaa suuresti, jos joku läheinen henkilö sitä ehdottaa.

Ammattiapua ei aina ole tarjolla, kun mielenterveyden ongelmat ilmaantuvat. Tällöin on tärkeää antaa ensiapua ja ohjata apua tarvitseva asianmukaisen hoidon piiriin. Mielenterveyden ensiapu onkin kansalaistaito, joka jokaisen meistä tulisi hallita. Mielenterveyden ongelmien tunnistamista, huolen puheeksi ottamista sekä palveluihin ohjaamista voi opetella Mielenterveyden ensiapu -koulutuksissa, joita järjestetään säännöllisesti Tampereellakin.

Kurssilta eväitä mielenterveyden vaalimiseen

Mielenterveys elämäntaitona -kurssilla (Mielenterveyden ensiapu 1) saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. Tavoitteena on myös, että kurssin käynyt rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä. Koulutuksessa käsitellään viittä aihepiiriä: mielenterveys osana terveyttä ja hyvinvointia, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus sekä elämänhallinta. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa hyvän mielenterveyden vaaliminen.

Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -kurssilla (Mielenterveyden ensiapu 2) saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja saa valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Kurssilla opetellaan mielenterveyden ensiavun askeleet. Koulutuksessa käsitellään tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä: masentuneisuus, ahdistuneisuus, psykoottiset häiriöt, päihteiden väärinkäyttö sekä erilaiset mielenterveyden kriisit. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä ja niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden häiriöiden ensiavusta.

Nuoren mielen ensiapu -kurssilla osallistuja saa valmiuksia mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseen, varhaiseen tunnistamiseen ja ripeään auttamiseen. Kurssilla saa tietoa myös lasten ja nuorten elämään liittyvistä ilmiöistä ja yleisimmistä ongelmista, kuten syömishäiriöistä ja masennuksesta. Koulutus sopii henkilöille, jotka toimivat 7 - 18 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa, ja vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Kurssit muuttavat asenteita mielenterveyttä kohtaan

Mielenterveyden merkitys aletaan nähdä myös kansallisena menestystekijänä. Mielenterveyden ensiapukoulutus on valittu hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävään kärkihankkeeseen. Kaksi-vuotisessa hankkeessa järjestetään Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia noin 26 000 kansalaiselle ja ammattilaiselle ja koulutetaan yli 500 uutta Mielenterveyden ensiapu- ja Nuoren Mielen ensiapu -ohjaajaa eri puolille Suomea täydentämään jo olemassa olevaa ohjaajaverkostoa.

Pirkanmaalla kursseja järjestävät Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisäksi työväenopistot, Pirkanmaan sairaanhoitopiirit ja monet järjestöt.

Mielenterveyden ensiaputaitojen opettamisen on todettu olevan tehokasta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet että Mielenterveyden ensiapu -kurssin käyminen antaa tietoa, taitoja ja muuttaa asenteita mielenterveyttä kohtaan. Tämän olen itsekin todennut, kun olen pitänyt näitä kursseja vuodesta 2013 alkaen. Yli 20 kurssille on osallistunut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, palveluammateissa toimivia, mielenterveysongelmia kokeneita ja heidän läheisiään.

Useimmissa palautteissa todetaan, että parasta kurssilla on ollut keskustelut ja kokemusten jakaminen. Tänä keväänä olen pilotoinut uutta Mielenterveys työelämässä -kurssia. Tarvetta mielenterveyteen liittyvän tiedon soveltamisesta työelämän tarpeisiin on paljon ja toivonkin, että myös näille kursseille löytyy runsaasti kiinnostuneita osallistujia tulevina vuosina.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:
Johtava psykologi
Eija Stengård
sähköposti

Kirjoittaja Mielen liikettä -blogin kirjoittajat