Siirry sisältöön

Mun näköinen elämä

Julkaistu 7.4.2021 11.54
Olemme kehittäneet toimintaamme asiakaslähtöisemmäksi tuomalla arvot näkyviksi arjessa kuvin, videoin ja tekstein. Innoittajana on toiminut Tampereen kaupungin kehitysvammaisten avopalveluiden Arvot-ryhmä.
Mustavalkoinen kuva iloisista soittajista.
 

Tuomikallion seinille on koottu asiakkaiden kuvia ja tekstejä kuukausittaisten arvojen mukaan. Esimerkiksi "Omatoimisuus-kuukauden" aikana kannustimme asiakkaita omatoimisuuteen ottamalla kuvia asiakkaasta mm. hänen riisuessaan itse takkinsa. Asiakkaat itse sanoittivat toimintaansa kuvien alle. Lähes jokainen halusi kuvansa seinälle ja omatoimisuus lisääntyi. "Omat toiveet-kuukauden" aikana kokosimme toiselle seinälle kuvia asiakkaista toteuttamassa toiveitaan. Erilaisin kommunikaatiomenetelmin ilmaistut toiveet ovat esillä sitaattien muodossa. Omista toiveista koottin lisäksi video sosiaaliseen mediaan (video alla). Nostamme arvoja viikoittain esiin sosiaalisen median kanavillamme (Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa) tehdäksemme toimintaamme ja kehitysvamma-alaa näkyväksi myös yksikön ulkopuolelle.

Tuomikallion henkilöiden omia toiveita kirjattuna ylös.

Pidämme tarpeita ja toiveita toiminnan lähtökohtana:

• Toiminnan suunnittelu: Elokuussa ja tammikuussa käydään yksilöllisesti läpi toiveita asiakkaita kiinnostavista ryhmistä. Olisiko esim. joku uusi ryhmä mitä ei vielä ole.

• Tauot: Tauoilla on mahdollisuus levätä, kuunnella ohjaajan lukemana Aamulehteä, keskustella kavereiden kanssa tai käyttää puhelinta/tablettia.

• Teemapäivät: Teemoina on ollut mm. eri maiden kulttuurit, erilaiset juhlapäivät, kilpailut ym. Aiheet teemapäiviin kysytään asiakkailta.

• Fyysistä kuntoa ylläpitävä toiminta: Seisoma- ja kävelytelineitä käytetään fysioterapeuttien ohjeiden mukaan. Viikko-ohjelmaamme kuuluu erilaisia liikuntaryhmiä.

Kannustamme omatoimisuuteen:

• Ryhmissä: Tehtävät pyritään jakamaan asiakkaan omatoimisuutta tukien huomioimalla hänen voimavaransa, taitonsa ja toiveensa.

• Päivittäiset toiminnot: Pukemiset, riisumiset, wc-käynnit, ruokailu.

• Vastuutehtävät: Asiakkailla on vastuutehtäviä kykyjensä mukaan esim. leipien voitelu, ruokatarjottimien kerääminen ym.

• Kannustamme asiakkaita tekemään omia päätöksiä ja vaikuttamaan päivätoiminnan yleisiin asioihin esim. omaohjaajan kautta tai edunvalvontaryhmässä.

Mies ottamassa käsidesiä.

Rohkaisemme osaamista:

• Periaate: Jokainen osaa jotakin. Kannustamme tekemään ja kokeilemaan asioita omalla tavallaan.

• Yksilönä ryhmässä: Löydämme jokaiselle oman ja hänelle sopivan tehtävän.

• Kulttuuriset tuotannot: Esim. Räp- ja Sirkusvideot, Open Stage.

Ohjaamme ja autamme:

• Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmiin ja ryhmien sisältöihin.

• Tuettu päätöksenteko: Kannustamme ja rohkaisemme asiakasta päätöksentekoon kaikissa arjen tilanteissa. Erilaisia kommunikaatiomenetelmiä käyttäen tuemme asiakasta valitsemaan itse.

Ohjaaja avustaa naista kävelemisessä.

Tuemme sosiaalisuuteen:

• Rohkaisemme asiakkaita tuomaan esille omat mielipiteet.

• Kannustamme asiakkaita keskinäiseen kanssakäymiseen.

• Annamme aikaa erilaisille kommunikaatiokeinoille.

• Viikko-ohjelmaamme kuuluu kirjeenvaihto muihin yksiköihin ja maihin.

Kaksi ihmistä kommunikoimassa.

Kunnioitamme toisiamme:

• Kohtaamme jokaisen ihmisarvoa kunnioittavasti ja tuemme asiakasta saamaan oman äänensä kuuluviin. Esim. mahdollistamme pienryhmissä yksilöllisen toiminnan hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.

• Otamme asiakkaan vastaan omana itsenään sekä kunnioitamme jokaisen omaa persoonaa ja erilaisuutta ennakkoluulottomasti.

Iloisia Tuomikalliolaisia yhteiskuvassa.

Kirjoittaja Meidän stoori -blogin kirjoittajat