Siirry sisältöön

Kansainvälistä yhteistyötä kivikaupunkien vihertämisessä

Julkaistu 6.6.2018 15.17
Muutetaan kaupunkeja ja edistetään hyvinvointia luontoon perustuvien järjestelmien avulla- seminaari keräsi yhteensä 200 asiantuntijaa ympäri maailmaa pohtimaan luontoperustaisten järjestelmien toimeenpanoa!
Anna Levonmaan esitys A Coruñassa
 

Arviolta 200 henkeä eri puolilta maailmaa kokoontui 16.-18.5.2018 A Coruñaan Pohjois-Espanjaan. Tavoitteena oli keskustella luontoperustaisten järjestelmien toimeenpanon edistämisestä ja vaikutuksista. Seminaari kokosi yhteen asiantuntijoita mm. YK:sta, EU-komissiosta, pk-yrityksistä, kaupungeista, hankkeista ja oppilaitoksista.

Tampere osallistui tapahtumaan esittelemällä Hiedanrantaa tulevaisuuden alustana luontoperustaisille järjestelmille. Lisäksi Tampere esitteli luontoperustaisten järjestelmien rahoitusta. Erityistä kiinnostusta herättivät Tampereella UnaLab-hankkeen myötä taloyhtiöille jaettavat innovaatiosetelit. Seteleiden avulla taloyhtiöt voivat suunnitella kiinteistökohtaisia luontoon perustuvia järjestelmiä. Näitä ovat esimerkiksi viherkatot ja -seinät, biosuodattimet tai vaikkapa sadepuutarhat.

Valtaosassa kaupunkeja ongelmana on sekaviemäröinti ja sen myötä aiheutuvat viemärien ylivuodot. Ylivuodot ovat sateilla yleisiä ja aiheuttavat ympäristö- ja terveyshaittoja sekä esteettistä haittaa. Esimerkiksi Glasgowssa on 100% sekaviemäröinti. Merkittäviä ongelmia on myös mm. Brysselissä, Genkissä ja Ljubljanassa. Viemäreiden ylivuotovesien käsittelyyn on esimerkiksi Genkissä kehitetty luontoperustaisia järjestelmiä. Meillä Tampereella sekaviemäröityä aluetta on ainoastaan paikoin ydinkeskustassa. Sekaviemärien määrä on niin pieni, ettei sekaviemäröinnistä aiheutuvia ylivuoto-ongelmia ole juurikaan todettu. Meillä puolestaan ongelmana ovat asuinalueiden ja yleisten alueiden sekä rakennustyömaiden heikkolaatuiset hulevedet, jotka aiheuttavat kuormitusta kaupunkipuroihimme ja järviimme. Monin paikoin hulevedet ovat sameita, ravinteikkaita ja niissä on runsaasti mm. lemmikkien ulosteista peräisin olevia bakteereita. Tiesuola aiheuttaa paikoin ongelmia voimakkaasti suolattujen teiden lähellä olevissa järvissä. Myös pohjavesien suolaantuminen on todellisuutta. Uusi todettu ongelma on hulevesien mikromuovit, joiden tärkein tuottaja kaupungeissa on, yllättäen, liikenne. Autojen renkaat ovat nykyään kokonaan tai osittain synteettistä alkuperää. Hulevesien puhdistaminen on siis välttämätöntä ja hulevesien luontoperustaisia ratkaisuja Tampereella kehitetäänkin UnaLab-hankkeessa. Meneillään olevassa ilmastonmuutoksessa ei riitä, että luontoperustaisia ratkaisuja kehitetään ainoastaan uusille alueille vaan niitä on sijoitettava myös olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen!

Huoli ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haittavaikutuksista on yhteinen. Kööpenhaminassa oli tehty laskelmia, että luontoperustaiset järjestelmät tulevat yhteiskunnalle halvemmiksi kuin perinteinen harmaa infrastruktuuri eli putket ja kaivot. Lisänä saamme kaikki muut hyödyt, kuten luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen, tulvien ehkäisyn, hulevesien puhdistuksen, virkistyskäyttömahdollisuudet ja terveyshyödyt. Nyt on keskeistä miettiä, minkälaisia tulevaisuuden kaupunkeja haluamme! EU-komission edustaja Josefina Enfedaquen sanoin "Future is now - make the environmental issues to be heard!"

Tampereen lisäksi ainakin seuraavat kaupungit olivat seminaarissa edustettuina: Lontoo, Glasgow, Poznan, Genk, Tbilisi, Malaga, Bologna, Stavanger, Praha, Bratislava, Pariisi, Kööpenhamina, A Coruña ja Santiago De Compostela. Seminaarin järjestivät Think Nature ja Connecting Nature Horizon 2000-projektit.

Työ luonnon hyväksi jatkuu…

Teksti: Salla Leppänen / Tampereen kaupunkiKirjoittaja Unalab-projektin asiantuntijat