Siirry sisältöön

Uuden vuoden lupauksia: tärkeintä on aina kohtaaminen ja kunnioittaminen

Julkaistu 29.12.2016 10.10
Koti merkitsee meille kaikille paljon. Koti mielletään aina hyväksi ja tärkeäksi paikaksi, joka luo turvallisuutta ja rauhallisuutta koko elämään.

Kodissa on menneisyyden muistoja ja tulevaisuuden suunnitelmia, joten koti rakentaa elämäämme jatkuvuutta. Koti on paikka, jossa ihminen kokee olevansa oma itsensä ja jossa voi tehdä itselleen tärkeitä asioita. Kodissa saamme luoda, muovata ja uudistaa identiteettiämme.

Olemme myös sitä mieltä, että kaikilla on oikeus kotiin. Kodin merkitys on todettu niin tärkeäksi, että koti on Suomen vanhustenpalvelujen ideologian ja linjausten keskipiste. Valtakunnallinen tavoite on tukea vanhusten oikeutta ja mahdollisuutta kotona asumiseen mahdollisimman pitkään. Tämän tavoitteen eteen on tehty paljon töitä eri aloilla viime vuosien ajan − ja on varmasti oikeutettua sanoa, että meillä on jo nyt suuri yhteiskunnallinen onnistuminen tavoitteen saavuttamisessa. Erittäin paljon apua tarvitsevia vanhuksia asuu kotona kotihoidon ja muiden palvelujen turvin.

Kotihoidon toimintamallina on ollut, että yksi hoitaja on vanhuksen omahoitaja, joka tuntee vanhuksen toiveet hyvin. Omahoitajan ollessa lomalla tai vapaalla, vanhuksen hoivasta kantaisi vastuun omahoitajan sijainen. Monen vanhuksen avun tarve on viime vuosina kasvanut niin suureksi, että hänen kotonaan käydään auttamassa ja tuomassa hoitoa ja hoivaa useita kertoja vuorokaudessa, öisinkin. Enää ei ole mahdollista, että vain kaksi hoitajaa pystyisi tekemään kaikki paljon apua tarvitsevan vanhuksen tarvitsemat kotikäynnit. Seurauksena on, että vanhuksen kotona käy monta eri hoitajaa, mikä heikentää vanhuksen kokemaa elämänlaatua. Vanhuksen saama hoiva ei välttämättä tunnu pitkäjänteiseltä, vanhuksen saattaa olla vaikea muistaa eri hoitajia. Vanhuksen koti menettää jopa kodinomaisuuttaan ja rauhallisuuttaan.

Olemme tilanteessa, jossa kotihoidon toimintamalliin on syytä tehdä muutos. Ensi vuoden aikana Tampereen omassa kotihoidossa ryhdytään toimimaan siten, että kunkin vanhuksen kotikäynneistä vastaa noin viiden hoitajan tiimi. Tarkoituksena on, että tiimin kaikki hoitajat oppivat tuntemaan vastuullaan olevat vanhukset ja heidän toiveensa hyvin. Ajan myötä vastuullinen tiimi saa myös enemmän mahdollisuuksia muovata kotikäyntien sisältöä ja ajankohtaa yhdessä vanhuksen kanssa tämän kulloisen jaksamisen ja toiveiden mukaan − toki voimassa olevan hoito- ja palvelusuunnitelman puitteissa. Keskeisenä periaatteena on, että vanhuksen kotona asumista tuetaan vanhuksen tarvitsemalla tavalla ja että vanhusta auttavat työntekijät tulisivat vanhukselle tutuiksi ja toisinpäin. Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijät ovat osaavia, kokeneita ja vastuullisia hoitajia, joten on luonnollista ja viisasta antaa näille todellisille vanhustyön ammattilaisille enemmän vastuuta päivittäisestä hoivasta.

Valokuva: Kalassa

Näin uuden vuoden kynnyksellä on aiheellista tarkastella mennyttä vuotta ja päättää, mitä aikoo tehdä alkavana vuonna toisella tavalla kuin aikaisemmin. Edellä kerrottuun vastuullisiin tiimeihin siirtyminen on suuri muutos, joka tehdään kotihoidossa. Uskon sen tuovan kotona asuville vanhuksille turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta. Uskon myös, että näiden vastuullisten tiimien myötä pystymme tuottamaan kotona asuville vanhuksille erittäin tärkeän perushoivan lisäksi elämän sisältöä: kulttuuria, virikkeitä, käsillä tekemistä, esteettisiä elämyksiä, ulkomaailman tapahtumiin osallistumista, vanhuksen aiempiin harrastuksiin uudelleen palaamista. Ja ennen kaikkea läsnäoloa ja välittämistä. Lopulta kuitenkin aina tärkeintä on kahden ihmisen välinen kohtaaminen ja kunnioitus.

Toivotan kaikille menestyksellistä vuotta 2017!

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:

Kotihoito- ja asumispalvelut
Palvelulinjapäällikkö
Ella Suojalehto
puhelin 040 759 5163

Kirjoittaja Vanhemmiten-blogin kirjoittajat