Siirry sisältöön

Rakenteellinen sosiaalityö - yhteiskunnallista asianajotyötä

Julkaistu 1.7.2021 13.32
Jos tarvitset tietoa, miten kaikkein huono-osaisimmat kuntalaiset voivat ja minkälaisia haasteita heillä on arjessaan ratkottavanaan, voi olla avartavaa keskustella asiasta sosiaalityöntekijän kanssa.
Metsäpolku.
 

Aikuissosiaalityössä olemme näköalapaikalla köyhyyteen, osattomuuteen ja yksinäisyyteen. Työssämme tulee näkyväksi, mitä pitkäaikaistyöttömyys tai terveyden menettäminen ja sitä seuraava toimintakyvyn lasku käytännössä voivat aiheuttaa yksilön elämänhallinnalle.

Sosiaalityössä näemme hyvin konkreettisesti, minkälaisia tuen tarpeita meille sosiaalipalveluihin hakeutuvilla tai muista palveluista tai läheisten toimesta ohjatuilla asiakkailla on, minkälaisia haasteita ylipäätänsä kuntalaisten palveluiden saamisessa on ja mitä palveluita olisi välttämätöntä olla kunnassa kattavammin tarjolla, jotta asiakkaat tulisivat paremmin autetuiksi.

Sosiaalityössä tarkastelemme koko hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää palvelujärjestelmää, koska sitähän se erityisen tuen tarve sosiaalityön asiakkailla on: erityistä vaikeutta hakea ja saada tarvitsemiaan palveluilta.

Sosiaalialan ammattilaisten toimintaa sääntelevässä Ulkoinen linkkisosiaalihuoltolaissa todetaan sosiaalityön olevan muutosta tukevaa asiakastyötä, jonka tavoitteena on lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa yksilön omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta.

Aikuissosiaalityön asiakkuutta edeltää palvelutarpeen arviointi, jossa otetaan kantaa asiakkaan tuen tarpeeseen. Jos henkilön todetaan olevan erityisen tuen tarpeessa, hänen omatyöntekijäkseen tulee nimetä henkilö, jolla on Valviran myöntämä oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia. Oikeuden sosiaalityöntekijän ammattinimikkeeseen saa, jos on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja sosiaalityön pääaineopinnot.

Sosiaalityö tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa sosiaalisista ongelmista

Sosiaalityö on paitsi asiakastyötä, myös asiantuntijatyötä. Samaisen sosiaalihuoltolain 7§:ssä kerrotaan rakenteellisesta sosiaalityöstä: "Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi."

Lainsäätäjä on siis asettanut sosiaalityölle erityisen velvoitteen välittää tietoa kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tietoa tarpeisiin vastaavien sosiaalipalveluiden vaikutuksista. Rakenteellisen sosiaalityön keinoin voidaan tunnistaa ja puuttua sellaisiin rakenteisiin ja mekanismeihin, jotka aiheuttava inhimillistä kärsimystä ja pahoinvointia yhteisöissä, kustannuksia kunnalle sekä johtavat siihen, että ihmiset joutuvat erityispalveluiden piiriin ja pitkäkestoisiin asiakkuuksiin.

Tampereella on keväällä tehty valtuustoaloite rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Sosiaalityöntekijän mieltä lämmittää, että rakenteellinen sosiaalityö on noussut poliittiseen keskusteluun Tampereella. Rakenteellista sosiaalityötä toteuttavat yksittäiset työntekijät, mutta tälläkin hetkellä aikuisten sosiaalipalveluissa toimii rakenteellisen sosiaalityön työryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan kentältä nousevista haasteista ja mahdollisista keinoista vaikuttaa niihin.

Työryhmän toimintaan ovat lähteneet ja voivat lähteä mukaan asiasta kiinnostuneet aikuissosiaalityön ammattilaiset. Rakenteellisen sosiaalityön työryhmä kävi alkuvuodesta 2021 esittäytymässä jo toimikauttaan päättävälle sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Samalla ryhmä esitti lautakunnalle toiveen mahdollisuudesta käydä tiiviimpää vuoropuhelua lautakunnan edustajien ja sosiaalityön välillä.

Rakenteellisen sosiaalityön työryhmällämme on vahva tahtotila tuottaa Tampereen ensimmäinen sosiaalinen raportti aikuissosiaalityöstä. Sosiaalisen raportin avulla tuotetaan sosiaalisiin ongelmiin ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvää tietoa palveluiden kehittämisen ja suunnittelun sekä johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Sosiaalityö on vahvasti asiakastyötä ja ajoittain työtä voisi kuvailla jopa tulipalojen sammuttamiseksi hyvinvointiin liittyvissä hätätilanteissa. Asiantuntijatyölle on välillä erittäin haastavaa löytää aikaa, vaikka sen tarpeellisuuden ymmärtää.

Olisi hyvä, jos pystyisimme kehittämään vakiintuneet yhteydenpitotavat aikuissosiaalityön ja tulevan sosiaali- ja terveyslautakunnan välille esimerkiksi rakenteellisen sosiaalityön työryhmän kautta. Ja eihän sitä tiedä, vaikka tulevalla hyvinvointialueella olisi oma nimetty sosiaalityöntekijä, joka keskittyy pelkästään rakenteelliseen sosiaalityöhön ja sen edelleen kehittämiseen.

Tämän tekstin on kirjoittanut
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Kirsi Toukoniemi
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat