Siirry sisältöön

"Osallisuus on polku aktiivisuuteen"

Julkaistu 21.6.2018 12.11
Näin vastasi eräs aikuissosiaalityön asiakasraadin jäsen, kun kysyin raadilta osallisuuden tarkoitusta. Pääsin haastattelemaan raatia Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun merkeissä. Tampereella kokeilun tavoitteena on kehittää ja lisätä aikuissosiaalityön asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Osallisuutta koskevaa palautetta ja kehitysehdotuksia on saatu myös kehittäjäasiakkailta, joiden kanssa omatyöntekijät luotaavat sekä aikuissosiaalityön palveluja että muita kaupungin palveluja.

Kokemustiedon hyödyntämistä kehitetään myös kokemusasiantuntijoiden avulla. Viime viikolla päättyi asiakkaille järjestetty kokemusasiantuntijakoulutus, joka oli osa Osallistavan sosiaaliturvan kokeilua. Koulutettavien antaman palautteen mukaan koulutus oli menestys. Kouluttaja puolestaan iloitsi siitä, kuinka osallistujien varmuus, uudet oivallukset ja keskinäinen vertaisuus kehittyivät koulutuksen aikana.

Elokuussa kehittäminen jatkuu, kun kokemusasiantuntijuudesta rakennetaan aikuissosiaalityöhön pysyvää työmuotoa yhdessä uusien ja jo aiemmin kouluttautuneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Asiakkaille järjestetään kokeilussa erilaisia ryhmiä, esimerkiksi kulttuuriryhmä ja Pelailua & Picniciä -ryhmä. Ryhmätoiminnan matala kynnys on saanut asiakkailta kiitosta ja onpa asiakkaiden kesken syntynyt spontaania vertaisneuvontaakin. Koska asiakkailla on jo muutoin ihan riittävästi pakottaviksi koettuja asioita, perustuu ryhmien toimintavapaaehtoisuuteen: asiakas voi itse valita, osallistuuko toimintaan ja jos osallistuu, niin millä tavoin.


Kulttuuriryhmä vieraili Muumimuseon Työpaja Ateljeessa kesäkuussa.

Projektisuunnittelijana olen verkostoitunut esimerkiksi Kelan, työllisyyspalveluiden, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdessä rakennamme asiakkaille väyliä saada tarkoituksenmukaista apua ja tietoa, oikeaan aikaan ja yli sektorirajojen. Loppuvuoden aikana Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa jatketaan tehostettua ja räätälöityä yksilötyötä sekä kehitetään palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Parhaillaan suunnitellaan muun muassa talousneuvontakiertuetta, koulutusta asiakkaille ja henkilöstölle, uusia ryhmiä sekä yhteisösosiaalityön mahdollisuuksia.


Lisätietoa Osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta:

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:
Projektisuunnittelija, sosiaalityöntekijä
Marja Hekkala
puhelin 040 670 8381
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat