Siirry sisältöön

Sosiaaliohjaus hyvinvointikeskuksessa - kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä Tesomalta

Julkaistu 22.2.2021 10.13
Työskentelen sosiaaliohjaajana Tampereen kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Loppuvuodesta 2019 sain tehtäväkseni jalkautua Tampereen lähiöiden hyvinvointikeskuksiin. Paikoiksi valikoitui Tesoman hyvinvointikeskus ja Koilliskeskuksen hyvinvointikeskus, myöhemmin Multisillan Me-talo ja syksystä 2020 lähtien Hervannan Kototori.
 

Jalkautumisten tarkoituksena oli tehdä uudenlaisia avauksia ja kartoittaa, millaista yhteistyötä voisimme rakentaa eri alojen ammattilaisten kanssa. Tässä kirjoituksessa avaamme yhteistyötä, jota olemme tehneet Tesoman hyvinvointikeskuksen OmaLääkärisi Tesoman psykiatrisen sairaanhoitajan Katja Orasen kanssa.

Lähdimme pohtimaan yhteistyötä asiakkaitten kautta - niistä tilanteista, missä sosiaalipalvelujen ohjaus- ja neuvontatyöstä voisi olla asiakkaalle hyötyä. Totesimme heti alkuun, että kaikista parhaiten pystymme hahmottamaan työskentelytapojamme käytännön ja konkreettisen toiminnan kautta. Katja oli jo entuudestaan tavoittanut Länsi-Tampereelta paljon asiakkaita, joilla oli suurena huolena erityisesti talouden ja asumisen haasteet. Huomasimme, että kun pystymme tarjoamaan yhteistyössä apua, joskus jopa samana päivänä, lähtevät asiakkaat matalammalla kynnyksellä mukaan ja myös sosiaalitoimen tukitoimet toteutuvat tehokkaammin.

Erityisesti tavoitimme nuoria, joita esimerkiksi sosiaalitoimesta oli saatettu tavoitella jo pidempään erilaisten huoli-ilmoitusten tai Kelan välittämien ilmoitusten vuoksi. Nuoret eivät jostain syystä vastanneet sosiaalitoimen yhteydenottoihin, mutta kokivat psykiatrisen sairaanhoitajan helposti lähestyttäväksi tahoksi. Yhteistyön kautta avautui väylä auttaa nuoria myös sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Jaoimme työtehtävät tilanteen mukaan: Katja keskittyi mielenterveyden edistämiseen ja itse pystyin tuomaan apua mm. rahankäytön suunnitteluun ja muiden tilannetta tukevien palvelujen kartoittamiseen.

Yhteistyö on voimaa

Yhteistyössä on enemmän tarttumapintaa, kun tuntee yhteistyökumppanin. Katjan työtä helpottaa, kun hän tietää ketä konsultoida saadakseen asioita eteenpäin. Nopeiden konsultointimahdollisuuksien tärkeys korostui. Työn kuormitus vähenee, kun tilanteita voidaan pohdiskella yhdessä eri ammattilaisten osaamisen kautta.

Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on tiivistää yhteistyötä ja pohtia, millaiset pysyvämmät rakenteet soveltuvat ammattilaisten väliseen työskentelyyn. Mietinnässä on myös järjestää yhdessä päihde- ja psykiatristen sairaanhoitajien kanssa ryhmätoimintaa, jonne asiakkaita voisi ohjata nopeastikin. Näin voisimme tukea asiakkaiden omaa toimijuutta ja antaa työkaluja ongelmien ratkaisuun siten, että ammattilainen on tarvittaessa vieressä tukemassa.

Kokeileva yhteistyömme Katjan kanssa on Tampereen mittakaavassa suhteellisen pientä, mutta kokemukset ja tulokset ovat olleet innostavia. Asiakkaita ei ohjata eteenpäin niin herkästi muihin sosiaalitoimen palveluihin, sillä voimme tuottaa tukitoimet nopeasti ihmisten lähellä. Jos tilanne on kuitenkin vaatinut esimerkiksi sosiaalityöntekijän kanssa tehtävää pidempiaikaista muutostyötä, on ohjaus tarkoituksenmukaiseen palveluun tehty.

Matalan kynnyksen palvelut tulisi rakentaa niin, että palveluun on aidosti helppo tulla ja vastassa on tarvittaessa moniammatillinen tiimi, joka voi tarjota apua nopeasti ja konkreettisesti ilman pitkiä odotusaikoja.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tärkein lähtökohta on olla siellä, missä ihmiset elävät ja asuvat, mukana ihmisten todellisuudessa.


Tämän tekstin ovat kirjoittaneet sosiaaliohjaaja Pietu Mauranen ja OmaLääkärisi Tesoman psykiatrinen sairaanhoitaja Katja Oranen.

Pietu Mauranen
sähköposti [email protected]

Katja Oranen
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat