Siirry sisältöön

Koulutiellä

Julkaistu 23.8.2017 14.55
Harva asia herättää niin paljon tunteita kuin koulu. Monilla meistä on muistoja, kokemuksia ja mielipiteitä koulusta, osa hyviä, osa ei niin hyviä.

Muutama viikko sitten Tampereella koulutielle astui ensimmäistä kertaa noin 2 100 koululaista. Koulun pihat täyttyivät jännityksestä, odotuksesta, innokkuudesta, toiveista, joillakin pienestä pelostakin. Huoltajan mielessä koulun alku saattaa herättää paljon ajatuksia. Mieleen palaa omia muistoja kouluajoilta, huolta pienen koululaisen pärjäämisestä, ylpeyttä uutuuttaan kiiltävän repun kanssa kulkevasta lapsesta, mutta myös haikeutta lapsuuden loppumisesta.

Koulu vastaa maailman kutsuun

Myös muiden koulutielle palaavien mielissä saattaa myös olla samoja ajatuksia, moni oppilas ja opettaja on uuden äärellä. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelmauudistus otti myös toisen askeleen. Tänä lukuvuonna alakoulun lisäksi myös uudet 7. luokat siirtyivät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Uusi opetussuunnitelma on herättänyt paljon keskustelua, osa kokee sen liian rankaksi, osa taas kauan odotetuksi uudistukseksi. Tavoite on kuitenkin tuoda koulua ja oppimista entistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Opetuksessa pyritään hyödyntämään digitalisaatiota sekä painotetaan entistä enemmän laajempien kokonaisuuksien hallintaa sekä alati kasvavan tietomäärän kriittistä pohdintaa. Entistä enemmän jo koulussa toimitaan ryhmissä, harva meistä aikuisistakaan enää työpaikallaan puurtaa yksin.

Valokuva: Koulureppu.

Oppiaineita toki edelleen opetetaan, mutta tärkeitä ovat myös ne laaja-alaiset taidot, joita uskotaan tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan vaativan. Näitä taitoja opetetaan ja vahvistetaan varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Usein koulu mielletään vain tietojen oppimisen paikkana. Saatamme kysyä, joko oppilas osaa lukea, luetella kertotaulun, vieraan kielen sanat, Euroopan valtiot ja niin edelleen. Koulu kuitenkin opettaa paljon sellaisia taitoja joiden mittaaminen on vaikeaa, mutta jotka ovat yksilön kannalta tärkeitä taitoja.

Perusopetuksen valtakunnalliset perusteet, kaikille Suomen peruskoululaisille yhteiset, määrittelee yleiset perusopetuksen tehtävät sekä kolmelle eri luokka-asteryhmälle omansa. Perinteisen kasvatus- ja opetustehtävän lisäksi peruskoululla on yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tulevaisuuteen liittyviä tehtäviä. Yleisesti voidaan todeta, että koululaisista pyritään kasvattamaan tasapainoisia, tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvia, toisia kunnioittavia kansalaisia, joista jokainen löytää oman paikkansa yhteiskunnassa.

Reppu selkään - matka koululaiseksi alkaa

Ensimmäisenä kahtena kouluvuotena korostetaan koululaiseksi kasvamista. Tärkeä olisi, että jokainen saisi tässä kouluelämän alkuvaiheessa rohkaisevaa palautetta osaamisestaan, onnistumisen kokemuksia ja samalla hänelle kehittyisi itsestään myönteinen kuva oppijana. Minä voin oppia, vaikka joskus se vaatiikin hieman ponnistelua. Tietojen ja taitojen kehittyminen on vielä kovin yksilöllistä, lapset tarvitsevat vielä paljon tukea uusien taitojen harjoittelussa. Joskus pitkäjänteisyyttä vaaditaan myös perheen aikuisilta. Opettajaan on hyvä ottaa yhteyttä, jos kotona tuntuu siltä, että koulu ei jostain syystä suju. Usein ensimmäisen syksyn jälkeen tilanne selkiytyy, joskus tuntuu, että joululoman jälkeen luokkaan tulee ihan eri porukka kuin sieltä lomalle lähti. Koululaiseksi kasvaminen vie aikaa, joillakin enemmän joillakin vähemmän

Karttaa tutkien - oppijana kehittyen

Siirtyessään 3. luokalle lapsella on jo perusvalmiudet koulunkäyntiin. Riittävä lukutaito sekä kyky selviytyä itsenäisesti tai ryhmässä pienistä tehtävistä mahdollistavat seuraavien vuosien aikana oppijana kehittymisen. Tietomäärä lisääntyy, mutta samalla lapsia rohkaistaan hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. Vähitellen vastuu omasta oppimisesta siirtyy entistä enemmän oppijalle itselleen. Voisikin ajatella, että kaikille oppilaille annetaan samanlainen kartta, mutta kukin etsii hieman erilaisia reittejä ja kenties etenee omassa tahdissaan. Kaikki eivät päädy samaan paikkaan, mutta kaikille tarjotaan turvallinen matka ja uusien paikkojen löytämisen riemu.

Kompassi - oma paikka yhteisössä

Siirtyessään yläkouluun lapsi rakentaa jo vahvasti omaa identiteettiään ja pohtii oman elämänsä suuntaa, kenties kokeilee erilaisia reittejä. Koulun tehtävä olisi tukea kaikkia saavuttamaan perusopetus loppuun ja sitä kautta mahdollistaa siirtyminen toiselle asteelle. Tiedollisesti ja taidollisesti syvennetään edelleen aikaisemmin opittuja asioita. Oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita pyritään huomioimaan opetuksessa, mutta samalla myös harjoitellaan kompromissien ja valintojen tekemistä.

Tiivistäen voisikin sanoa peruskoulun tehtävän olevan se, että jokaisella olisi perusopetuksen päätyttyä repussaan kartan lisäksi myös kompassi, joka antaisi oikean suunnan elämässä. Reppuja on kovin erilaisia, eri kokoisia ja niiden sisältökin voi olla kovin erilainen. Jotta mahdollisimman hyvin osaamme ohjata lapsia ja nuoria oikeaan suuntaan, on koulun koko ajan muokkaannuttava. Kaikkea vanhaa ei ole syytä hylätä, mutta aika ajoin on syytä päivittää myös peruskoulua.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Kasvatus- ja opetuspalvelujen erityissuunnittelija ja kahden koululaisen äiti:
Erikoissuunnittelija
Tanja Jurvanen
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Lapselliset-blogin kirjoittajat