Siirry sisältöön

Työn alla henkilökohtaisen budjetoinnin malli vammaispalveluihin

Julkaistu 12.2.2021 10.30
Mitä on henkilökohtaistaminen? Mitä ovat ihmislähtöiset palvelut? Mitä henkilökohtainen budjetointi tullessaan ratkaisisi? Entä miten henkilökohtainen budjetointi toteutuisi vammaispalveluissa?
Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa tunniste.
 

Muun muassa näihin kysymyksiin pohditaan vastauksia meneillään olevassa henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa, jonka tavoitteena on suunnitella ja luoda vammaispalveluihin käyttökelpoinen henkilökohtaisen budjetoinnin (lyhennettynä HB) malli, joka tukisi niin asiakasta kuin ammattilaista HB-prosessissa. Aiempiin pilotointeihin pohjaten pyrkimyksenä on nyt suunnitella yhtenäinen HB:n Suomen malli.

Valtakunnalliseen henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen kuuluu yhdeksän alueellista hanketta, joista HB-Pirkanmaa käynnistyi lokakuussa 2020. Tässä alueellisessa kehittämistyössä kartoitetaan parhaillaan asiakasnäkökulmaa ja kootaan nykyistä palvelutarjontaa käytännöllisen HB-mallin suunnittelun pohjaksi. Selvitystyössä hyödynnetään aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia, mutta myös hankkeeseen perustettua asiakkaista koostuvaa kehittäjäryhmää, joka tuo tärkeää näkökulmaa kehittämistyöhön.

Vammaispalveluiden ammattilaisille on järjestetty HB-ideologiaa koskevaa koulutusta yhteistyössä kahden muun alueellisen hankkeen kanssa. Sekä kuntien vammaispalveluiden työntekijöille että järjestöjen edustajille on pidetty työpajoja lähes kuukausittain. Hanketta edistetään myös hankkeen teemakokonaisuuksiin perustettujen pienryhmien työskentelyllä.

Kyse on toimintamallista ei vain rahasummasta

Aiheena henkilökohtainen budjetointi ei ole uusi. Sen parissa on työskennelty vuosien ajan erilaisten hankkeiden myötä, mutta sitä on tutkittu myös muuten.

Henkilökohtainen budjetointi mielletään usein pelkäksi rahasummaksi, jolla asiakkaan yksilöllisiä palveluja toteutetaan, mutta kyse on budjetin lisäksi toimintamallista, jossa asiakas osallistuu omien palveluidensa suunnitteluun, valintaan ja toteutukseen, jotta palvelut vastaisivat hänen oikeita tarpeitaan ja jotta hän voisi elää omannäköistä elämää. Tämä edellyttää yhteisiä käytänteitä ja periaatteita, joita meneillään oleva hanke pyrkii selvittämään.

Olemme siis tärkeän asian äärellä ja on mielenkiintoista nähdä, mitä hankkeen tulokseksi saadaan. Hanke on vasta alussa, joten edessä on vielä paljon töitä.

Perustietoa hankkeesta voit lukea HB-Pirkanmaan hankkeen sivulta ja valtakunnallisen hankkeen sivuilta:

Tämän tekstin on kirjoittanut
Projektipäällikkö
Sirpa Vallittu-Corell
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Mainiot maakunnalliset -blogin kirjoittajat