Siirry sisältöön

Kuulumisia Pirkanmaan henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeesta

Julkaistu 12.5.2021 15.01
Kevät on ollut hankkeessa täynnä toimintaa. Maaliskuun lopulla käynnistettiin seitsemän työpajan sarja, jossa käymme läpi henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin pala kerrallaan ja saamme rakennettua Pirkanmaan ehdotusta henkilökohtaisen budjetoinnin malliksi.
 

Lisäksi henkilökohtaisen budjetoinnin teemoja on mietitty yhdessä THL:n ja muiden alueellisten hankkeiden kanssa kerran kuukaudessa järjestettävillä valtakunnallisilla kehittämispäivillä. Myös hankkeen kolmen teemakokonaisuuden pienryhmät ovat tavanneet säännöllisesti, ja kuntiin on toteutettu vammaispalveluiden työntekijöille suunnattu kysely. Suunnitteilla on myös yhteistyötä muiden alueellisten hankkeiden kanssa.

Hankkeelle perustettu asiakaskehittäjäryhmä on tavannut nyt yhteensä neljä kertaa. Ryhmässä on pohdittu muun muassa henkilökohtaiseen budjetointiin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Asiakaskehittäjät kokevat henkilökohtaisen budjetoinnin hyväksi tavaksi järjestää palveluita esimerkiksi tilanteissa, joissa palvelua ei nykymuodossa muutoin pystytä tarjoamaan tai kun peruspalveluvalikko ei vastaa asiakkaan tarpeeseen.

Henkilökohtainen budjetointi nähdään myös mahdollisuutena joustavuuteen ja spontaaniin elämään sekä ratkaisuna yllättäviin, nopeisiin tai epäsäännöllisiin tukitarpeisiin. Henkilökohtaiseen budjetointiin liittyviksi haasteiksi on nimetty muun muassa pelko palvelujen huononemisesta, epätietoisuus sekä byrokratian lisääntyminen.

Katse HB-prosessin alkuvaiheeseen

Asiakaskehittäjäryhmässä on pohdittu myös HB-prosessin alkuvaihetta, ja tässä kohtaa prosessia tiedon lisääminen sekä asiakkaan omien tarpeiden selvittäminen ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. Asiakaskehittäjät ovat nostaneet esille, että asiakkaan tulee tietää, millaisia palveluita ja vaihtoehtoja on saatavilla, ja mitä ne tarkoittavat käytännön tasolla. Tietoa tulee olla saatavilla monista eri lähteistä ja saavutettavassa muodossa.

Alkuvaiheessa asiakas kartoittaa tarpeitaan arjessa ja miettii itsenäisesti tai tuetusti, mitä toiveita ja tarpeita hänellä on. Asiakaskehittäjät ovat korostaneet asiakkaan arjen kokonaisvaltaista tarkastelua sekä mahdollisuutta kokeilla palveluita ja totutella niihin. Asiakaskehittäjäryhmä on siis tarjonnut tärkeitä näkökulmia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen, ja tapaamisia järjestetään jatkossakin noin kuukauden välein.

Hankkeessa päästään hyödyntämään myös opiskelijoiden osaamista. Maaliskuussa HB-Pirkanmaa sai uutta vahvistusta, kun sosiaalityön opiskelija aloitti kolmen kuukauden harjoittelun hankkeessa. Lisäksi osana hanketta toteutetaan sosionomiopiskelijan opinnäytetyö sekä kuntoutusohjaajaopiskelijan kehittämistehtävä.

Vaikka hanke on vielä kesken, olemme saaneet paljon hyödyllistä tietoa monista eri näkökulmista. Varmaksi voi sanoa, että yksilöllisemmille palveluratkaisuille on vammaispalveluissa tarvetta, mutta esiin on noussut myös kysymyksiä, joihin etsimme vielä vastauksia. Työskentely henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisen parissa siis jatkuu!

Lisätietoja hankkeesta voit lukea HB-Pirkanmaan hankkeen sivulta ja valtakunnallisen hankkeen sivuilta:

Tämän tekstin on kirjoittanut
Sosiaalityön harjoittelija
Sanni Saunavaara
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Mainiot maakunnalliset -blogin kirjoittajat