Siirry sisältöön

Aikuissosiaalityö - tukenasi elämän eri tilanteissa

Julkaistu 18.4.2018 11.35
Elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Tulee vastaan monenlaista iloa, mutta joskus myös pienempää tai isompaa murhetta ja hankaluutta. Tilanteita ei aina hallitse - joskus koko arjen perustus voi mennä uusiksi. Ongelmat voivat liittyä asumiseen, päihteisiin tai talousasioiden hoitoon. Yllättävissä tilanteissa tai pitkään jatkuneen selviytymisen uuvuttamana ei aina itse hahmota, mistä saisi apua ja tukea.
Valokuva: Sarviksen kiinteistön J-rappu.
 

Solmuun menneiden asioiden kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin. Sarviksen sosiaaliaseman työntekijät auttavat, neuvovat ja opastavat. Heidän kanssaan voi pohtia tilannettaan, selvitellä asioita ja tehdä suunnitelmia.

Sosiaalipalvelujen neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, johon on helppo tulla tai johon voit soittaa. Neuvonnan työntekijät antavat ohjausta ja neuvontaa, selvittelevät erilaisia tuen tarpeita ja ohjaavat eteenpäin sosiaaliaseman aikuissosiaalityön työntekijöille tai kaupunkimme muihin palveluihin.

Omatyöntekijäpalveluissa asioivat ne asiakkaat, joiden tuen tarve on pidempiaikainen ja joille on siksi nimetty sosiaaliasemalta oma sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja. Omatyöntekijä tutustuu asiakkaaseensa tarkemmin ja laatii yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman. Usein suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuu myös muita asiakkaalle tärkeitä henkilöitä tai muiden, asiakasta tukevien palveluiden työntekijöitä. Suunnitelman tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi arjenhallinnan vahvistamiseen, taloudellisen tilanteen tukemiseen, uuteen yhteiskuntaan asettumiseen, osallisuuteen, kuntoutumiseen tai työllistymiseen. Tavoitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat aina asiakkaan omat tulevaisuudennäkymät, joita kohden hän haluaa edetä.

Aikuissosiaalityössä edistetään yhteiskunnallista muutosta ja kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä ihmisten ja yhteisöjen voimaantumista. Oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, kollektiivisen vastuun sekä moninaisuuden kunnioittamisen periaatteet ovat keskeisiä sosiaalityössä. Yksilön kannalta tavoitteena on erilaisten elämänpolulla vastaan tulevien ongelmatilanteiden ratkaiseminen sekä yleensä hyvinvoinnin lisääminen.

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön väki kirjoittaa jatkossa Aikuisten oikeesti -blogissa aikuisten elämää koskettavista asioista eri näkökulmista. Aikuisten oikeesti -blogin tavoitteena on pohtia ääneen aikuissosiaalityössä mieleen nousseita ajatuksia, tuoda näkyväksi aikuissosiaalityön ajankohtaisia asioita sekä herättää keskustelua teemoista, jotka jonain päivänä - tavalla tai toisella - voivat koskettaa meistä ketä tahansa.

Tervetuloa seuraamaan kanssamme Aikuisten oikeesti -blogia!

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö
Taru Herranen
puhelin 0400 380 651
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat