Siirry sisältöön

Taloussosiaalityön pilotilla on saatu konkreettisia ratkaisuja aikuissosiaalityön asiakkaiden arkeen

Julkaistu 25.3.2021 12.29
Aikuissosiaalityön 30 vuotta täyttäneiden palvelussa palveluneuvojat työskentelevät osana moniammatillista tiimiä, johon kuuluu myös sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia. Palveluneuvojat näkevät työssään päivittäin, miten taloudellinen taitamattomuus ilmenee muun muassa maksamattomien laskujen kasaantumisena, velkaantumisena ja hallitsemattomana rahan käyttönä. Tämä taas näkyy sosiaalityössä säännöllisenä harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemisena.
Voikukka haituva lähdössä lentoon.
 

Tilanne kiertää kehää, kun asioiden syy- ja seuraussuhteet hämärtyvät. Joskus vuokra jää maksamatta. Joillekin Kelan toimeentulotuen hakeminen on liian vaikeaa. Toimeentulotuen päätökset ja myöntöperusteet eivät aina myöskään avaudu asiakkaille tai ei edes tiedetä, mihin etuuteen olisi oikeutettu.

Asiakkaidemme monimutkaiset talouteen ja perustoimeentulotukeen liittyvät tilanteet sekä asiakkaiden tarve taloudellisen kokonaistilanteensa selvittelylle innostivat meitä palveluneuvojia kehittämään tehtävänkuvaamme aiempaakin asiakaslähtöisemmäksi. Perehtyäksemme asiakkaidemme talousasioihin kokonaisvaltaisemmin, aloitimme elokuussa 2020 palvelussamme ns. taloussosiaalityön pilotin.

Taloussosiaalityön pilotin avulla tarjoamme asiakkaille aiempaa monipuolisemmin ohjausta ja neuvontaa talous- ja etuusasioissa. Taloussosiaalityön pilotista on jo ensimmäisen puolen vuoden aikana muotoutunut tärkeä osa aikuissosiaalityötä ja osa palveluneuvojien tehtävänkuvaa.

Pienin teoin helpotusta talousasioihin – ja ahdistukseen

Palveluneuvojien tehtäviin kuuluvat mm. harkinnanvaraisiin etuuksiin liittyvien hakemusten kirjallinen käsittely ja päätöksenteko, eräiden asiakasmaksualennusten ja -vapautusten käsittely sekä muut lähinnä harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämiseen liittyvät tehtävät.

Pilotissa palveluneuvojat ovat edellä mainittujen tehtävien lisäksi tavanneet asiakkaita henkilökohtaisesti tai heidän kanssaan on keskusteltu puhelimitse ja sähköpostitse. Siinä missä palveluneuvojien ydinosaamista ovat aiemminkin olleet harkinnanvarainen toimeentulotuki ja etuusneuvonta, ovat pilotissa näiden rinnalle nousset asiakkaiden kokonaistilanteen (mm. velkaantumisen taustalla vaikuttavien asioiden) selvittelyyn sekä moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät.

Esimerkit kertovat varmasti parhaiten palveluneuvojien työn merkityksestä asiakkaille. Erään asiakkaan tilanteessa omatyöntekijä ja palveluneuvoja tapasivat peliongelman takia velkaantunutta asiakasta. Työskentelyn myötä ratkaisut asiakkaan talousasioihin löytyivät pelitileihin liittyvistä esto-ohjelmista, väliaikaisesta välitystilipalvelusta sekä säännöllisistä seurantatapaamisista palveluneuvojan luona. Muutaman kuukauden jälkeen asiakas totesi palveluneuvojan tapaamisella, että ahdistus on helpottanut, vaikka rahatilanne on edelleen tiukka.

Palveluneuvojien tekemien selvittelyjen myötä on tehty monipuolisesti yhteistyötä Kelan kanssa (esim. päätösten kiirehtimis- ja tarkistuspyynnöt) sekä laadittu maksusuunnitelmia perintäyhtiöiden kanssa. Suunnitelmallisen työskentelyn osana myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen käyttö on tehostunut, kun sen avulla pystytään toistuvan kriisiavun sijaan auttamaan asiakasta pitkäjänteisemmin.

Köyhyys on Suomessa pääosin suhteellista eli köyhyydessä elävät ovat huono-osaisemmassa asemassa verrattuna keskimäärin muuhun väestöön. Köyhyys rajoittaa ihmisen elämää merkittävästi ja näyttäytyy pitkittyessään kierteenä, joka imee syvyyksiin – yksi ongelma johtaa toiseen ja lopulta köyhyys lamauttaa uhrinsa. Myös palvelumme asiakkaiden elämässä köyhyyden vaikutukset näkyvät laajasti.

Pilotin avulla asiakkaidemme arkeen tuodaan kuitenkin pienin teoin toivoa, joka osaltaan vahvistaa sekä heidän toimintakykyään, että osallisuuden kokemustaan. Pilotin avulla myös toteutamme rakentavalla tavalla Tampereen kaupungin köyhyysohjelmaa, jossa harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisen lisääminen on määritelty yhdeksi työikäisten köyhyyttä vähentäväksi toimenpiteeksi.

Tämän tekstin ovat kirjoittaneet palveluneuvojat Brita Orenius, Miia Periaho ja Rebekka Wallenius.

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat