Siirry sisältöön

Mitä olemme saaneet aikaan Nuorten arki haltuun -hankkeessa?

Julkaistu 12.11.2019 9.28
Nuorten arki haltuun -hanke käynnistyi elokuussa 2018 ja on päättymässä vuodenvaihteessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääosin ne 16 - 29 -vuotiaat nuoret, jotka eivät ole sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. Vaikka ajallisesti hankematka on ollut melko lyhyt, on siihen mahtunut paljon kehittämistä ja käänteitä.
Nuori kulkija sykyisessä Hämeenpuistossa.
 

Alussa keskityimme erityisesti sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ulkopuolella olevien nuorten tavoitteluun Whatsappin avulla. Tavoittelimme nuoria, joista Kela teki kuntaan ilmoituksen "alle 25v, työtön 4 kk perustoimeentulotukea" sekä perustoimeentulotuen perusosan alennuksen saaneita nuoria, joita sosiaalipalveluiden neuvonta ei tavoittanut. Jälkimmäisestä ryhmästä, joka ei vastannut peruspalveluiden kirjeisiin tai puhelinsoittoihin, tavoitimme kaksi kolmasosaa. Kaikista asiakkaista tavoitimme hieman enemmän. Vaikka Whatsappin käytöstä ollaan montaa mieltä, ovat sen hyödyt ja mahdollisuudet sosiaalityön kentällä kiistattomia.

Vuoden 2019 alusta kehittämistyömme kytkettiin entistä tiiviimmin Ohjaamo Tampereen kokonaiskehittämiseen ja asiakastyön vahvistamiseen. Asiakastyön keskiössä oli ajatus, että monella syrjäytymisvaarassa olevalla nuorella on vakavia puutteita elämän perushallinnassa. Jos elämän perushallinta ei ole kunnossa, ei syrjäytymisongelmaa pystytä ratkaisemaan, eivätkä nuoret pysty hyötymään heille tarjotuista palveluista.

Hankkeen visio on, että elämän perushallinnan kuntoon saattaminen antaa nuorille näkymän tulevaisuuteen sekä edellytykset koulutukseen ja työllistymiseen. Elämän perushallinnan katsotaan olevan kunnossa, kun nuorten kotiin, elämänrytmiin, terveyteen, ihmissuhteisiin ja asiointitaitoihin liittyvät perushallinnan osa-alueet ovat kunnossa.

Hyvä asiakastyö vaatii aikaa

Itselleni sosiaalityöntekijänä, joka on tottunut asioimaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa, on ollut silmiä avaavaa huomata, kuinka paljon myös "kevyemmän" tuen tarpeessa olevat nuoret kaipaavat motivointia, kannustusta ja pystyvyysuskon vahvistumista. Olemme päässeet tekemään sellaista asiakastyötä, johon perustyössä ei valitettavasti ole usein aikaa. Asiakasmäärämme ovat olleet kohtuulliset ja olemme voineet tavata asiakkaita kasvotusten viikoittain ja muilla viestintävälineillä vielä useammin. Lisäksi Ohjaamo Tampere on mahdollistanut joustavan moniammatillisen yhteistyön sekä palveluverkoston, joita en ainakaan itse ole aiemmin osannut hyödyntää tarpeeksi hyvin. Toivottavasti tulevaisuudessa myös aikuissosiaalityön perustyössä asiakkaiden kohtaamiseen turvataan riittävä aika ja resurssi sekä jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä Ohjaamo Tampereen kanssa.

Olemme aikuissosiaalityön, Ohjaamo Tampereen, työllisyyspalveluiden nuorten tiimin ja Kelan kanssa kehittäneet Ohjauspäivä-konseptin. Ohjauspäivänä olemme kutsuneet Ohjaamoon sata nuorta Kelan "alle 25 v työtön 4 kk perustoimeentulotukea" -listoilta ja tavanneet heitä moniammatillisesti. Vielä on hiomisen varaa, mutta toimintamalli on juurtumassa peruspalveluihin ja jatkuu tulevaisuudessa ilman hanketta.

Hankekumppanimme Silta-Valmennusyhdistys ry on luonut tiiviin verkoston kolmannen sektorin toimijoista, jotka työskentelevät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa. Verkosto on tavannut säännöllisesti ja he ovat mm. jättäneet yhteisen hankehakemuksen tukihenkilötoiminnan perustamisesta täysi-ikäisille tamperelaisille. Tästä toivottavasti tulee hyväksytty päätös loppuvuodesta. Lisäksi verkosto on suunnitellut omaa ketjulähettitoimintaa, jossa eri toimijoiden työntekijät voisivat konkreettisesti oppia toistensa työstä enemmän työskentelemällä viikon toistensa organisaatioissa.

Tulossa videoita nuorten tarinoista

Olemme keränneet nuorilta tarinoita avun hakemiseen liittyvistä elämänvaiheista. Tarinat on herätetty eloon hankkimallamme mobiilivideokoulutuksella, johon osallistui nuorten ohella henkilökuntaa aikuissosiaalityöstä, Ohjaamo Tampereesta ja Silta-Valmennusyhdistys ry:ltä. Kannattaa seurata Ohjaamon Instagram-sivustoa alkuvuodesta, kun videoita aletaan julkaista!

Muutenkin toivomme, että videoiden käyttö otetaan myös aikuissosiaalityössä entistä enemmän työvälineeksi, sillä etenkin nuoret suosivat videoita tiedon etsimisessä.

Hankkeen loppusuoralla viimeistelemme "Nuorten arki haltuun" -opasta, johon kokoamme hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Olemme luoneet myös Arki haltuun -viuhkan tukemaan työntekijöiden ja asiakkaiden keskusteluja liittyen elämän eri osa-alueiden perushallintaan. Koostamme näistä muutaman tunnin mittaisen koulutuspaketin, jota alamme järjestää eri toimijoille Tampereella sekä Ohjaamoille valtakunnallisesti. Koulutuksia varten olemme jättäneet hakemuksen STM:lle lisäajasta ajalle 1.1. - 30.4.2020.

Instagram

***

Tekstin on kirjoittanut Nuorten arki haltuun -hankkeen projektisuunnittelija Samuli Pietilä:

Samuli Pietilä
puhelin 044 486 3634
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat