Siirry sisältöön

Kototori - hankkeesta pysyväksi toimintamalliksi

Julkaistu 7.10.2019 14.03
Kototori on Hervannan vapaa-aikakeskuksessa toimiva matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapaikka maahanmuuttajille. Kototori aloitti toimintansa osana TEKO-hanketta, joka on kolmivuotinen kahdensuuntaista kotoutumista edistävä hanke. On ilo ilmoittaa että, vaikka TEKO-hanke päättyy lokakuussa 2019, Tampereen kaupunki on luvannut jatkaa Kototorin toimintaa ja ottaa sen osaksi omaa palveluverkkoaan.
 

Kototori toimii yhden luukun -periaatteella: kävijä saa tarpeensa mukaisen neuvonnan ja palveluohjauksen yhdestä paikasta ilman ajanvarausta. Kototori on auki tiistaisin ja perjantaisin klo 10 - 16. Kototorille jalkautuvat Tampereen maahanmuuttajien palveluista sosiaaliohjaaja, TEKO-hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijä sekä daria, persiaa ja arabiaa puhuvat omankieliset ohjaajat. Näiden työntekijöiden kanssa Kototorilla työskentelevät TEKO-hankkeen kouluttamat vapaaehtoiset yhteisöneuvojat.

Kototorille jalkautuvat säännöllisesti myös muiden palveluiden edustajia, kuten Kelan virkailija ja Hervannan terveysaseman työntekijät. Kototori on tarjonnut monille muillekin organisaatiolle mahdollisuuden tulla kertomaan omasta toiminnastaan ja tavoittaa alueen asukkaita.

Kototorilla on aktiivisesti tunnistettu ja nostettu esille kävijöiden olemassa olevaa osaamista sekä pyritty purkamaan vallitsevia valtarakenteita eri keinoin muun muassa kouluttamalla yhteisöneuvojia entisistä Kototorin kävijöistä. Kototorilla on tuettu ja kannustettu kävijöiden pystyvyyttä, omatoimisuutta sekä ohjattu itsenäiseen elämään suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toiminnassa on mukana alueen asukkaita, seurakunnan työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoisia ja kolmannen sektorin toimijoita. Vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa uudet tulijat voivat rakentaa ja laajentaa sosiaalista verkostoaan ja saada lisäksi apua suomen kielen oppimiseen ja työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseen.

Tampereen kaupungin sosiaalipalveluissa on huomattu, että Kototori on purkanut palvelujen asiakaspainetta. Kaikki toimijat ovat samaa mieltä siitä, ettei ole paluuta aikaan ilman Kototoria. Tammi-syyskuussa 2019 Kototorille on tehty noin 2 000 käyntiä ja kävijämäärä on kasvanut edelliseen syyskauteen verrattuna lähes 40 prosenttia.

Kototorin kävijät ovat palautteissaan tuoneet esille tyytyväisyytensä palveluun. Eräs kävijä kuvaili Kototorin merkitystä seuraavasti: Se on vaikuttanut tosi hyvin, ilman tätä paikka me ollaan jumissa. Kototorista on tullut uusi normaali. Kototorin nykyinen toimintamalli syntyi rohkeudella etsiä uudenlaisia ratkaisuja kokeilemalla. Se tarjoaa oppimisympäristön niin kävijöille, työntekijöille, jalkautuville palveluille kuin eri alojen opiskelijoille. Ajatuksena on, että yhdessä opitaan, miten toimia yhteisön tarpeisiin pohjautuen.

TEKO-hankkeesta on tulossa kirja lokakuussa 2019. Kirja julkaistaan sekä sähköisesti että painettuna versiona. Kirjassa kerrotaan Kototorin tarinasta sekä hankkeen muista toiminnoista ja vaikutuksista.

**

Tekstin ovat kirjoittaneet sosiaaliohjaaja Joonas Kiviranta ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Matilda Leppänen maahanmuuttajien palvelusta ja TEKO-hankkeesta.

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat