Siirry sisältöön

Päivän strukturointi Tuomikallion autismipuolella

Julkaistu 12.4.2018 12.00
Tällä viikolla tutustumme päivän strukturoimiseen Tuomikallion autismipuolella.
Valokuva: koko viikon struktuuri.
 

Triangeli soi aamupalaverin alkamisen merkiksi. Anna ja Allu istuvat pöydän ääreen. Joka päivä pidettävä aamupalaveri "käynnistää" päivän, selkeyttää päivän ohjelmaa ja luo arkeen kronologista jatkumoa. Aamupalaverissa käydään läpi päivään liittyvät asiat: päivämäärä, kuukausi, vuosi, vuodenajat, syntymä- ja nimipäivät, päivän kulku jne. Päivän struktuuri, tässä tapauksessa kuvallinen päiväohjelma, luo turvaa arkeen ja auttaa hahmottamaan päivänkulkua ja ajan kulkua laajemmassakin perspektiivissä. Päivän asiat käydään läpi selkeästi, yksinkertaisesti, mutta usein silti myös huumoria käyttäen.

Päivästruktuurin yhteydessä käydään läpi myös kuka ohjaaja toimii tänään kenen kanssa. Kaikista ihmisistä on oma valokuvansa, ja yhdessä työskentelevien kuvat laitetaan vierekkäin. Näin Anna ja Allu tietävät kenen ohjaajan kanssa he tänään toimivat arjen tilanteissa. Tämä selkeyttää Annan ja Allun sosiaalista kanssakäymistä päivän aikana.

Anna viittoo saunan ja discon viittomia usein. Hän ei puhu, mutta osaa kertoa mitä hän haluaa käyttäen apuna tukiviittomia. Hän myös ymmärtää viittomia, joita ohjaaja käyttää tukena puhuessaan Annan kanssa. Ohjaaja voi näyttää saunan ja discon kuvat Annan omasta kuvaliuskasta, että Anna tietää milloin ne ovat.

Valokuva: Anna viitto diskoa.

Allu kyselee kahvia usein päivän mittaan. Kahvitauko on merkittynä yhteiseen päivästruktuuriin omalla kuvallaan. Allu ei osaa viittoa eikä ymmärrä kuvienkaan sisältöä kovin helposti, mutta hän osaa puhua yksinkertaisia lauseita ja ymmärtää selkeitä muutaman sanan mittaisia sanallisia ohjeita - eli ns. selkokieltä. Selkeä ja pelkistetty vuorovaikutus Allun kanssa auttaa häntä tulemaan kuulluksi ja ymmärtämään muiden ihmisten viestejä.

Valokuva: maanantain struktuuri.

Kahvitauko ja monet muut päivän toiminnot ovat yleensä samaan aikaan joka päivä. Tällainen rutiini auttaa myös omalta osaltaan Annaa ja Allua hallitsemaan itse päiväänsä. Ilman struktuuria ja rutiinia päivä tuntuu kaoottiselta ja sekavalta. Tällöin he ahdistuvat helposti, tuntevat itsensä turvattomiksi ja voivat alkaa toimia levottomasti tai jopa aggressiivisesti.

Valokuva: kuvilla kerrotaan mitä tehdään ensin ja mitä sitten.

Päivän kulun ymmärtäminen on tärkeää rutiininomaisina päivinä, mutta erityisesti se korostuu lähtiessämme retkille tai vierailuille, tai jos päivän aikana tapahtuu jotain arjesta poikkeavaa. Muutokset päivän tapahtumissa ja "normirutiinissa" ovat haastavia Annalle ja Allulle. Muutoksien sietäminen on kuitenkin helpompaa, kun ohjaaja kertoo muutokset kuvilla Annalle ja Allulle hyvissä ajoin etukäteen.

Päivän strukturoiminen ja päivän tapahtumien pilkkominen pienempiin osiin on erityisen tärkeää Annalle ja Allulle, joilla on vaikeutta hahmottaa ajan kulkua, järjestystä ja syy-seuraus-suhteita. Päivän tapahtumat toimivat kiinnikepisteinä ajassa. Anna ja Allu näkevät tapahtumiin liittyvät PCS-kuvat tai valokuvat päivän struktuurista. Näin he voivat ymmärtää paremmin mitä nyt tapahtuu, mitä seuraavaksi tapahtuu ja milloin lähdetään kotiin.

Kirjoittaja Meidän stoori -blogin kirjoittajat