Siirry sisältöön

Viherkatto suunnitteilla Hiedanrantaan

Julkaistu 8.1.2019 9.57
Tampereen kaupunkialueella on vasta viitisentoista viherkattoa, joista suurin osa piharakennuksissa. Lisää pitäisi saada, ja ihan asuintaloihin tai julkisiin rakennuksiin. Vai pitäisikö? Viherkattojen kiistaton etu on hulevesien viivytys. Lisäksi ne tarjoavat elinympäristön kasveille ja eläimille. Parhaimmillaan kattopuutarhamainen viherkatto tarjoaa myös virkistys- ja kohtaamispaikan asukkaille tai muille rakennuksen käyttäjille. Toinen puoli kolikkoa on epäilys viherkaton alla muhivista kosteusvaurioista, kasvualustan painon ja kävijöiden aiheuttamat vaatimukset katon kantavuudelle, ja kysymykset talviaikaisesta toimivuudesta ja ylläpidosta.
 

Hiedanrannan viherkattodemo

Yksi Unalab-projektin luontoperustaisten järjestelmien demoista Tampereella on viherkatto, jota suunnitellaan Hiedanrannan vanhoihin teollisuusrakennuksiin. Viherkattodemossa on tarkoitus vastata yllä kuvattuihin haasteisiin ja tuottaa viherkattojen rakentajia hyödyttävää tietoa. Parhaimmillaan demokatosta tai ainakin osasta sen ratkaisuja tulee monistettavia niin, että mm. Hiedanrantaa rakentavat rakennusliikkeet voivat ottaa niitä käyttöön tulevina vuosina.

Demokohteeksi valittiin keväällä 2018 Hiedanrannan kehitysohjelman, Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja Unalab-projektin edustajien neuvotteluissa Hiedanrannan vanha vedenpuhdistamo. Kyseessä on yksi alueen vanhimmista rakennuksista, joka on sortumisvaarassa ja joka edellyttää katon korjausta. Viherkattodemon suunnittelua ja toteutusta ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, jossa on laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen, sekä eri intressitahoja: konsultti (Ramboll), rakennusliike (YIT), Tampereen kaupungin hulevesitiimi, Viher- ja ympäristörakentajat ry VYRA, VTT, yliopisto ja Viiden Ulottuvuus-tutkimushanke.

Ramboll laati alustavat suunnitelmat puutarhamaisesta viherkatosta syksyllä 2018. Hiedanrannan vanhan vesilaitoksen pinta-ala on 830 m2. Tämän kokoinen katto mahdollistaa useiden erilaisten ratkaisujen testaamisen, ja alustavissa suunnitelmissa puhutaankin konseptina urbaanista vedenpuhdistamosta. Katolle tuotaisiin kosteikkokasvillisuutta teräsaltaassa olevan puron ympärille, ja puron yli kulkisi silta. Katolla olisi runsaasti kasvillisuutta, myös puita ja pensaita.

Sidosryhmät mukana suunnittelussa

Marraskuussa 2018 pidettiin Hiedanrannan kartanolla sidosryhmätyöpaja, jossa viherkaton suunnitelmiin haettiin näkemyksiä rakennusliikkeiden, kaupungin eri yksiköiden, Hiedanrannassa toimivien tutkimus- ja kehityshankkeiden sekä viherratkaisuja tarjoavien yritysten edustajilta. Ennen varsinaista pienryhmätyöskentelyä kuultiin esitykset viherkattojen ja laajemmin sinivihreiden ratkaisujen tarpeesta tiivistyvässä kaupunkirakenteessa, viherkertoimesta suunnittelua ohjaavana työkaluna sekä hulevesien hallinnasta luonnonmukaisin keinoin. Tämän jälkeen vuorossa oli alustavien suunnitelmien esittely.

Pienryhmävaiheessa osallistujien tehtävänä oli arvioida ja kommentoida viherkattodemon alustavia suunnitelmia kirjoittaen ja piirtäen. Erityisesti pyydettiin miettimään, mitä suunnitelmiin kaivattaisiin lisää tai mitä niistä tulisi poistaa sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia niihin liittyy. Pienryhmissä käytiin vilkasta keskustelua aiheesta. Huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, että viherkaton tulisi olla käytettävissä ympäri vuoden, jotta käyttäjiä / kaupunkilaisia voidaan houkutella tutustumaan kohteeseen. Tätä tarkoitusta varten katolle ehdotettiin toimintoja kuten kioski, kahvila, ulkoilmateatteri sekä mahdollisuus esimerkiksi kännykän lataamiseen aurinkopaneeleilla. Tärkeänä pidettiin myös erilaisten viherkattotyyppien, kasvillisuuslajikkeiden ja kasvualustojen testaamisen mahdollisuutta sekä viherkaton tulosten havainnollistamista (esimerkiksi kuinka paljon viherkatto pidättää vettä). Suunnitelmiin kaivattiin myös vielä enemmän kasvillisuutta, muun muassa hyönteisten houkuttelemiseksi.

Uusi kohde viherkattodemolle

Työpajan jälkeen tilanne on muuttunut. Vedenpuhdistamorakennukselle on tulossa muuta käyttöä, ja kaupunki on osoittamassa viherkattodemoa varten toisen rakennuksen, mahdollisesti Hiedanrannan vanhan navetan, jonka ympärille tehdas on aikanaan rakentunut. Muutoksessa on se hyvä puoli, että vedenpuhdistamon remontti olisi edellyttänyt suuria investointeja. Uusi kohde on paremmassa kunnossa ja resurssit voidaan allokoida pääasiassa itse viherkaton rakentamisen kustannuksiin. Uuden kohteen kantavuutta selvitetään parhaillaan. Viherkaton suunnittelu jatkuu keväällä 2019, ja tarkoituksena on päästä rakentamaan viherkattoa saman vuoden syksyllä.

Tähän mennessä on opittu, että luontoa jäljittelevien ratkaisujen toteuttaminen (olemassa olevaan) rakennukseen on vaikeampaa kuin maastoon. Samoihin aikoihin viherkattodemon kanssa käynnistynyt biosuodatindemo alkaa olla jo maalissa, kun viherkattodemossa mietitään vielä oikeaa kohdetta, selvitetään vanhojen kattojen kantavuuksia ja neuvotellaan rakennusten korjauskustannuksista. Mieli tekisi olla jo asentamassa kosteusantureita, mutta ei demonstroinnin toisaalta kuulukaan olla helppoa. Nyt tehdään ensimmäistä kertaa, harjoitellaan, ja vieläpä luontoperustaista järjestelmää, joka tyypillisesti on monikäyttöinen ja siten osuu useiden eri toimijoiden tontille ja haastaa yhteistyöhön. Nämä havainnot osoittavat, miten tärkeää luontoperusteisten järjestelmien huomioiminen on kaiken rakennetun ympäristön suunnittelussa heti alusta alkaen. Kokeiluissa on puolestaan tärkeää rakentaa aluksi yhteinen visio, jonka saavuttamisen eteen tehdään yhteistyötä. Viherkattodemon etenemisestä voi seurata Unalab-hankkeen nettisivujen ja Facebook-sivujen kautta.


Rambollin tekemä luonnos Hiedanrannan viherkattodemosta

Kirjoittaja Unalab-projektin asiantuntijat