Siirry sisältöön

Citius, altius, fortius – nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin - yhdessä!

Julkaistu 14.12.2021 15.42
Eduskunta teki kesällä päätöksen sote-uudistuksen etenemisestä. Vuoden 2023 alusta lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue on taho, joka vastaa tarvitsemistasi sosiaali- ja terveyspalveluista. Me PirSOTE-hankkeen suunnittelijat olemme yhtenä tahona työstämässä tätä historiallista muutosta. Tavoitteenamme on, että asiakkaiden ongelmia lähdetään selvittämään nopeasti ja konkreettisesti lähellä asiakkaiden luontevia verkostoja heti ensimmäisestä yhteydenotosta.
Nuolia ammuttuna napakymppiin.
 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen kohdistuu paljon toiveita, odotuksia ja tarpeita. Sote-uudistuksen kokonaisuus on vähän kuin olympialaiset - ennen varsinaisia kisoja meidän on harjoiteltava sinnikkäästi ja saatava valmennusta sekä kisakokemusta. Kunnianhimoinen tavoitteemme on saada kultaa asiakaskokemuksesta.

Olemme vieneet sosiaalityötä terveysasemille, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme palvelutarpeisiin mahdollisimman helposti ja leimaamatta avun tarvitsijaa. Esimerkiksi Koilliskeskuksesta, Linnainmaan terveysasemalta voi jo nyt ilman ajanvarausta tavoittaa sosiaaliohjaajan kolmena päivänä viikossa ja keskustella hänen kanssaan mieltä askarruttavista asioista.

Sosiaaliohjaajalta voi saada tietoa esimerkiksi alueella toimivista ryhmistä yksinäisyyden haasteisiin tai tietoa talousneuvolan palveluista, kun on taloudellisia ongelmia. Asioita voi hoitaa sosiaaliohjaajan kanssa vaikkapa samalla kun käy terveydenhoitajan tai fysioterapeutin luona. Saman katon alla toimimalla myös me ammattilaiset tulemme toisillemme tutummiksi, mikä edistää moniammatillista yhteistyötä ja parantaa asiakkaiden saamaa palvelua.

Kehitämme palveluja asiakkaita kunnellen

Palvelutarpeita on monenlaisia. Samoin yksilön valmius ottaa palveluita vastaan voi vaihdella ja elämäntilanne muuttua nopeastikin. Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija, ja onnistuneessa kohtaamisessa tämä asiantuntemus tulee vahvasti hyödynnetyksi. Vakaa tavoitteemme on kehittää palveluitamme jatkossa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kun kunkin omakohtaisen tiedon rinnalle saadaan ammattilaisten osaaminen, uskomme että juuri näin syntyy parhaat mahdollisuudet päästä haastavistakin tilanteista eteenpäin.

Työ on vasta alussa ja olemme luomassa rakenteita yhteistyölle, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluiksi. Ajatuksemme on, että jatkossa toiminnot eivät ole toisistaan erillisiä, vaan asiakasta kuullaan ja palvellaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Näin toiminnot lomittuvat luontevalla tavalla toisiinsa ja tarvittaessa myös asiakassuunnitelma on yhteinen.

Haluamme vahvistaa yhteisiä rakenteita myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Suunnitelmanamme on kehittää alueellisia ja toisaalta myös virtuaalisia palveluja vastaamaan ajantasaisesti ja joustavasti erilaisiin tarpeisiin. Eri toimijoiden yhteinen kehittäminen on keskiössä, uskomme että näin palvelut saadaan mahdollisimman toimiviksi. Ensi vuoden aikana sosiaalityö tulee näkymään hyvinvointikeskuksissa entistä enemmän. Tiedotamme alkuvuonna aktiivisesti laajentuneista tavoistamme kohdata sosiaalityön tarpeessa olevia tamperelaisia.

Tämän kirjoituksen ovat kirjoittaneet Tampereen kaupungin joukkueen puolesta PirSOTE-projektisuunnittelijat Hanna Niskanen, Tiina Forssell, Tiina Piispanen ja Mari Selin-Kivenvuori.

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat