Siirry sisältöön

Agentit apuna sote-alalle ohjauksessa

Julkaistu 16.8.2021 10.56
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa on aloitettu keväällä asiakasohjausta edistävä sote-agenttitoiminta. Tiedonvälitystä halutaan lisätä sosiaali- ja terveysalan monipuolisista mahdollisuuksista asiakkaiden suuntaan.
 

Hoivatyön ja sen lähialojen työllisyyttä edistetään Pirkanmaalla 6Aika Osaamo-hankkeessa. Sote-ala tarjoaa monia mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on jakaa niistä tietoa työnhakijoille. Hankkeessa kehitettiin mallia, jossa osalle OMA-valmentajista karttuu syvempää osaamista sote-alasta. Tästä syntyi ryhmä sote-agentteja.

Kevään 2021 aikana OMA-valmentajista haettiin sote-agenteiksi haluavia. Nyt agentteja on mukana noin 20 henkilön innokas ryhmä. Tavoitteena on, että agentti toimii omassa tiimissään sote-alan osaajana ja neuvoo työkavereitaan alaan liittyvissä asioissa. Monella agentilla on jo aiempaa osaamista ja kokemusta sote-alalla työskentelystä. Nyt heidän tietonsa ja taitonsa saadaan paremmin kaikkien hyödyksi.

Pääroolissa tiedon välittäminen

Osaamo-hanke tuottaa sote-agenteille sekä kaikille OMA-valmentajille ajankohtaista tietoa sote-alasta, jota hyödynnetään asiakkaiden ohjaustyössä. Näin yhä useammalle alasta kiinnostuneelle työnhakijalle löytyy oma polku opintoihin, työkokeiluun tai työhön. Kevään aikana Pirkanmaan sote-alan opintoja tarjoavat oppilaitokset ja korkeakoulut esittäytyivät OMA-valmentajille. Tietoa jaettiin myös uraohjauspalvelusta.

Työllisyys- ja kasvupalvelut tarjoaa syksyn aikana uusia sote-alalle johtavia palveluita, joihin alasta kiinnostuneita työnhakija-asiakkaita voidaan ohjata. Näistä esimerkkeinä ovat sote-valmennus Työllistynkö sosiaali- ja terveysalan tekijäksi?, Työkokeilusta työhön, hoiva-ala -valmennus sekä Kurkista, Kokeile, Kouluttaudu -infosarjat.

Kesän aikana on myös kuvattu sote-alalle vaihtaneiden osaajien uratarinavideoita, joiden avulla jaetaan tietoa ja markkinoidaan alaa asiakkaille. Parhaiten alasta osaavatkin kertoa he, jotka siellä tällä hetkellä työskentelevät. Videot julkaistaan syksyn 2021 aikana.

Agenttien toiveet on otettu huomioon

Keväällä aloittaneiden sote-agenttien kanssa keskusteltiin toiminnan odotuksista ja tarkennettiin tavoitteita. Agentit itse kuvailivat tehtäväänsä seuraavasti: "Osaan kertoa muille tiimin jäsenilleni kattavasti, mitä mahdollisuuksia sotella on", " Löytää polkuja asiakkaiden tarpeisiin" sekä "Saada vertaistukea omaan työhön". Yhdessä totesimme, että tärkeä osa yhteistyötä sote-agenttien kanssa on juuri vertaistuen tarjoaminen kollegoille. Jokaista asiaa ei tarvitse muistaa itse ja työkaveri voi auttaa alkuun.

Tehtävässään onnistumiseen sote-agentit kertoivat kaipaavansa: "Tietoa sote-alan yritysten rekrytoinnin tarpeista ja mitä yrityksiä kannattaa lähestyä milläkin osaajilla" sekä "Verkostoja, joiden avulla ohjata asiakkaita sekä edistää yritysten ja asiakkaiden tarpeiden kohtaamista". Syksyn aikana sote-agentit tutustuvat tiiviimmin alan yrityksiin, jonka avulla edistetään avointa keskusteluyhteyttä heidän osaamis- ja työvoimatarpeistaan.

Osaamo-hankkeessa jatketaan innolla hyvin alkanutta yhteistyötä agenttien kanssa. Tehokas asiakasohjaus on yksi oleellinen osa alan työvoimapulan helpottamisessa ja sote-agenteilla on tässä tärkeä rooli.

Kirjoittajat ovat projektisuunnittelija Sonja Pihlaja ja projektipäällikkö Suvi Liljeqvist Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen Osaamo-hankkeesta.

6Aika Osaamo on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, joka vastaa hoivatyön ja sen lähialojen rekrytointi- ja osaamistarpeisiin. Hanke edistää työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista. Samalla parannetaan hoivatyön houkuttelevuutta sekä edistetään alueellista yhteistyötä. Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten, koulutuspalvelujen tuottajien, työllistämistoimijoiden ja muiden verkostossa toimivien tahojen välillä. Hanke on osa laajempaa 6Aika-hankekokonaisuutta (ESR).

Kirjoittaja Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat