Siirry sisältöön

Löydä uusi työ -kurkista hoiva-alalle

Julkaistu 31.5.2021 15.12
Sote-alalla ja hoivatyössä riittää töitä ja työmahdollisuuksia on monenlaisia. Sote-alan työvoimapula on merkittävä ja se vain kasvaa lähivuosikymmenten aikana eläköitymisten seurauksena. Motivoituneelle työnhakijalle on tiedossa lähes varma työpaikka ja työllisyysnäkymät tulevaisuuteen ovat erinomaiset. Alalle on mahdollista kouluttautua lyhyidenkin koulutuspolkujen kautta. Työssä oppien voi esimerkiksi suorittaa pala kerrallaan hoiva-avustajan tai lähihoitajan tutkinnon osia. Lisäksi alan sisällä on monia väyliä edetä aina korkeakouluopintoihin asti.
 

Hoivatyön ja sen lähialojen työllisyyttä edistetään Pirkanmaalla Osaamo-hankkeessa. Osaamo on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, joka tukee työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisia. Samalla parannetaan hoivatyön houkuttelevuutta sekä edistetään alueellista yhteistyötä. Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten, koulutuspalvelujen tuottajien, työllistämistoimijoiden ja muiden verkostossa toimivien tahojen välillä.

Uusi malli työllistymisen apuna

Osaamo-hankkeen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on luoda uusia matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia hoiva-alalle. Hanke on luonut muun muassa Kurkista, Kokeile, Kouluttaudu -konseptin. Sen avulla työnhakijat, alanvaihtajat ja alasta kiinnostuneet ovat voineet tutustua hoiva- ja hyvinvointialaan helposti ja käytännönläheisesti. Kurkistuksiin osallistuneet pirkanmaalaiset ovat päässeet kuluneen kevään aikana tutustumaan hoiva-alan yrityksiin, tarjolla oleviin työtehtäviin ja monipuolisiin mahdollisuuksiin kouluttautua alalle.

Hoiva- ja hyvinvointialan Kurkista, Kokeile, Kouluttaudu -infot järjestettiin etätapahtumina maalis- ja toukokuussa 2021. Yritykset pääsivät kertomaan, millaisia työtehtäviä ja urapolkuja heillä on tarjolla hoivatyössä, arjen avustamisessa, ruokapalveluissa ja puhtaanapidossa. Yritykset kertoivat lisäksi työn luonteesta, palkkauksesta sekä siitä, millaista osaamista alalla tarvitaan. Infopäivissä tuotiin myös esille erilaisia vaihtoehtoja kouluttautumiseen. Osallistujat saivat halutessaan henkilökohtaista neuvontaa. Yhdessä uraohjaajan kanssa etsittiin parhaita ratkaisuja jokaisen yksilölliseen tarpeeseen.

Yksilöllinen polku löytyi jo infojen aikana

Kurkistuksissa yhdistyy uudella tavalla yritysyhteistyö, henkilökohtainen työnvälitys ja uraohjaus. Aloituspäivän pääaiheena oli hoiva-alan yritysten puheenvuorot. Yritysten edustajat kertoivat arjesta avustavissa tehtävissä ja työntekijöidensä erilaisista urapoluista. Infoihin osallistuneet pitivät tärkeänä ja antoisana juuri sitä, että ’pomot’ puhuivat suoraan ja kertoivat yrityksistään. Puheenvuoroissa tuotiin esille muun muassa se, miten arvot näkyvät yrityksen arjen työssä. Toisena päivänä keskityttiin opiskeluvaihtoehtojen ja uramahdollisuuksien kirjoon. Kolmantena päivänä perehdyttiin työkokeilun käytäntöihin sekä uraohjaukseen.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ammattilaisista koostuva tiimi toimi onnistuneesti infojen vetäjinä. Lilli Tolvila ja Minna Arvonen Tredusta hoitivat uraohjaajan ja valmentajan rooleissaan käytännön järjestelyjä niin, että kaikille työkokeiluun tähtääville saatiin varmistettua tutustumiskäynnit ja jatkoaskeleet jo infopäivien aikana. Muutamille osallistujista lähdettiin suunnittelemaan konkreettista koulutuspolkua. Suunta soteen kirkastui ja vahvistui. Osallistujat saivat lisäksi tietoa etuuksista ja toimeentulosta työkokeilun aikana. Kaupungin edustajana yrityskoordinaattori Ulla Lukkari kertoi paikallisista hoivayrityksistä ja työkokeiluyritysten kirjosta.

Kurkistukset-infot jatkuvat ensi syksynä

Kevään 2021 infoihin osallistui eri ikäisiä ja urataustoiltaan erilaisia henkilöitä. Suurin osa palautetta antaneista antoi erinomaisen arvion päivien hyödyllisyydestä ja kiinnostavuudesta. Infopäivien vetäjät saivat myös erikseen kehuja hyvin järjestetyistä sisällöistä ja henkilökohtaisista ohjauksista. Palautteissa ollut kommentti: "Voiko tämä kaikki olla mahdollista juuri minulle", lämmitti erityisesti vetäjien mieltä.

Osallistujat ovat yksilöitä, joille täytyy räätälöidä oma polku. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja hyvää tahtoa yritysten, koulutuspalveluiden tuottajien, työllistämistoimijoiden ja muiden verkostossa toimivien tahojen välillä. Monialainen yhteistyö toimijoiden kesken sekä verkostomainen työtapa ovat edellytyksiä työllistymisen edistämiseen. Kurkista, kokeile, kouluttaudu -infojen järjestäminen on lisäksi ollut yksi muoto tehdä tärkeää yhteistyötä sote-alan yritysten kanssa.

Osallistujilta saatu erinomainen palaute infoista kannustaa jatkamaan. Uusi ryhmä alkaa syksyllä 2021. Ja mikä parasta, hoiva-alalle pilotoituja matalan kynnyksen infoja voi hyödyntää myös muilla toimialoilla!

Kirjoittajat ovat projektipäällikkö Suvi Liljeqvist (vasemmalla) ja projektisuunnittelija Sonja Pihlaja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen Osaamo-hankkeesta.

Hanke on osa laajempaa 6Aika-hankekokonaisuutta (ESR).


Kirjoittaja Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat