Siirry sisältöön

Tampereella tehdään kahta taidemuseota samaan aikaan

Julkaistu 13.10.2021 10.22

Tampereella on meneillään kaksi merkittävää taidemuseohanketta samanaikaisesti.

Tampereen taidemuseo Pyynikintorin laidalla saa uuden päärakennuksen ja vanha päärakennus peruskorjataan. Sara Hildénin taidemuseo siirtyy Särkänniemestä Finlaysonin alueelle ja saa uuden rakennuksen. Molempiin hankkeisiin liittyi kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Uudet, ajanmukaiset tilat mahdollistavat museoiden pitämisen avoinna näyttelyiden vaihdon aikana, ja museot pystyvät esittelemään omia kokoelmiaan laajemmin.

Tampereen taidemuseon uusi päärakennus

Havainnekuva Siilosta.
Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy AOR.

Tampereen taidemuseo on osa Tampereen kaupungin viiden tähden keskustan ja läntisen keskustan kehityshanketta. Tampereen taidemuseon sekä Pyynikintorin alueen yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu järjestettiin 2016–2017. Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin kehittämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana ja ratkaisua Tampereen taidemuseon laajennukseen. Suunnittelukilpailuun osallistui yhteensä 147 ehdotusta, joista voittajaksi valittiin nimimerkki "Siilo" tekijänä AOR eli Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Alueen sekä taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Hankkeeseen liittyy myös museon nykyisen päärakennuksen eli vanhan viljamakasiinin sekä vahtimestarin asunnon peruskorjaukset. Uusi ja vanha päärakennus liitetään toisiinsa maanalaisten tilojen kautta. Hankesuunnitteluryhmän tavoitteena on museon käyttöönotto vuonna 2027 edellyttäen että asemakaava valmistuu alkuvuonna 2022.

Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys hyväksyttiin Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 19.11.2020, jonka jälkeen myös hankesuunnittelu on käynnistynyt ja edennyt asemakaavoitusvaiheeseen. Asemakaavan vahvistuttua käynnistetään hankkeen toteutussuunnittelu. Tavoitteena on rakennustöiden alkaminen vuonna 2024. Vanhan päärakennuksen peruskorjaus ja uuden rakentaminen tehdään samanaikaisesti, ja taidemuseo on suljettuna rakennustöiden ajan. Uuden taidemuseokokonaisuuden piti alun perin valmistua alkuvuodesta 2026 Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyen. Talousarviosuunnittelun yhteydessä on esitetty taidemuseon siirtämistä eteenpäin vuoteen 2027.

Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio uudisrakennuksen osalta on 22,83 M€ ja vanhan päärakennuksen perusparannuksen osalta 8,12 M€. Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin ympäristön kaava-aluetta on suunnittelukilpailusta lähtien tutkittu kokonaisuutena. Tavoitteiksi on asetettu taidemuseon laajennuksen ohella täydennysrakentamisen tutkiminen. Täydennysrakentamispaikoille syntyvän rakennusoikeuden myynti on nähty mahdollisuutena kattaa taidemuseon investointikuluja, mutta tämä seikka ei yksinään ohjaa suunnitteluratkaisua arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Tampereen taidemuseo on Suomen kolmanneksi vanhin taidemuseo ja se hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, yli 15 000 teosta, sisältäen ainutlaatuisen Tove Janssonin muumikuvitusten kokoelman. Tampereen taidemuseo toimii myös alueellisena vastuumuseona toimialueenaan koko Pirkanmaa. Taidemuseo on ollut kaupungin omistuksessa vuodesta 1985.

Tampereen taidemuseo avattiin Tampereen taideyhdistyksen aloitteesta 31.10.1931 Carl Ludwig Engelin suunnittelemassa vanhassa viljamakasiinissa Pyynikintorin reunalla. Tampereen taidemuseo ja Pyynikintorin alue ovat kulttuurihistoriallisesti läntisen keskustan tunnetuimpia kaupunkitiloja. Vuonna 1838 valmistunut Tampereen taidemuseon rakennus on kaupungin kolmanneksi vanhin rakennus.

Lisätietoja

Museonjohtaja
Taina Myllyharju
puhelin 040 801 6665
sähköposti [email protected]

Sara Hildénin taidemuseolle uusi paikka Finlaysonin alueelle

Näkymä kohti kilpailun voittaneen Lumen Valo -ehdotuksen pääsisäänkäyntiä.
Kuva: arkkitehti Janne Hovi.

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennusta koskeva kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu järjestettiin 2020–21. Kilpailun järjestivät työeläkeyhtiö Varma, Sara Hildénin Säätiö ja Tampereen kaupunki yhteistyössä Suomen arkkitehtuuriliiton kanssa. Kilpailun tavoitteena oli ympäristönsä arvot huomioiva, arkkitehtuuriltaan omaleimainen museorakennus, joka antaa kehyksen taiteelle ja tukee Sara Hildénin taidemuseon identiteettiä ja erityisluonnetta.

Arvosteluun hyväksyttiin 472 ehdotusta, mikä on yksi suurimpia Suomen arkkitehtuurikilpailujen historiassa. Voittajaksi valittiin ehdotus Lumen valo, jonka tekijä on arkkitehti Janne Hovi. Arkkitehtuurikilpailun voittanutta ehdotusta kehitetään edelleen sekä jatketaan asemakaava- ja muuta suunnittelua yhteistyössä ehdotuksen tekijän kanssa.

Sara Hildénin taidemuseon uusi taidemuseorakennus sijoittuu Finlaysonin alueelle ja se tulee työeläkeyhtiö Varman, Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin Säätiön omistukseen. Uusi paikka Finlaysonin alueella tuo museon osaksi Tampereen keskustaa, kehittää museotoiminnan edellytyksiä sekä vahvistaa kaupunkitilan elinvoimaa. Uuden taidemuseorakennuksen on suunniteltu valmistuvan 2026. Siihen asti näyttelytoimintaa jatketaan nykyisessä taidemuseorakennuksessa.

Kilpailun voittaneessa Lumen Valo -ehdotuksessa huomioitiin niin Finlaysonin alueen historiaan liittyvät arvot kuin ympäristön lähtökohdat ja taiteen esittämiseen liittyvät vaatimukset. Uuden taidemuseorakennuksen kokonaismuoto on johdettu sen näyttelytilojen pohjalta ja sen suunnittelussa on huomioitu entistä paremmin erilaisten yleisöryhmien toiveet ja tarpeet.

Sara Hildénin taidemuseossa esitetään Sara Hildénin Säätiön suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen kokoelman teoksia sekä kotimaisen ja kansainvälisen taiteen vaihtuvia näyttelyitä. Uusi taidemuseorakennus on näyttelypinta-alaltaan suurempi ja mahdollistaa sen, että säätiön kansainvälisesti arvostettu kokoelma pystytään pitämään pysyvästi esillä vaihtuvien näyttelyripustusten rinnalla. Kokoelman klassikot ovat yhteistä kulttuuriperintöä, ja uuden taidemuseorakennuksen keskeinen sijainti Finlaysonin alueella lisää taiteen saavutettavuutta.

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin ylläpitämä taidemuseo, jonne on pysyvästi sijoitettu Sara Hildénin Säätiön omistama suomalaisen ja ulkomaisen modernin ja nykytaiteen kokoelma. Museon ensisijainen velvollisuus on hoitaa ja pitää näytteillä Sara Hildénin Säätiön kokoelmaan kuuluvia teoksia. Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin Säätiön välinen sopimus museon perustamisesta solmittiin vuonna 1975. Yleisölle museo avattiin helmikuun 11. päivänä 1979. Sara Hildénin taidemuseon nykyisen, Särkänniemen alueella sijaitsevan taidemuseorakennuksen on suunnitellut Pekka Ilveskosken arkkitehtitoimisto. Museon rakennuspinta-ala on 2.500 m², josta varsinaista näyttelytilaa on 1.500 m².

Sara Hildén (1905–1993) oli tamperelainen liikenainen, joka lahjoitti vuonna 1962 taidekokoelmansa nimeään kantavalle säätiölle. Sara Hildénin Säätiön kokoelma syntyi pitkän ja määrätietoisen asiantuntijatyön tuloksena. Kokoelma koostuu suomalaisista ja ulkomaisista maalauksista, veistoksista, piirustuksista ja grafiikasta, ja se on yksi Suomen laajimmista ja merkittävimmistä modernin ja nykytaiteen kokoelmista. Säätiö huolehtii edelleen kokoelman kartuttamisesta ja tallentaa hankintansa Sara Hildénin taidemuseoon. Tällä hetkellä kokoelmaan kuuluu noin 5000 teosta sekä testamenttilahjoituksena vastaanotettu graafikko Pentti Kaskipuron taidekokoelma.

Lisätietoja

Museonjohtaja
Päivi Loimaala
puhelin 040 580 6552
sähköposti [email protected]


Teksti Heli Hakala ja Anne Kauramäki

Kuvat Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy AOR ja Janne Hovi