Siirry sisältöön

Uudenlaisella yhteistyöllä apua sydänpotilaille

Julkaistu 17.6.2021 19.12

Tampereella on luotu malli sydänpotilaiden hoitopolun parantamiseksi. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja potilasjärjestön yhteistyöstä koituu etua myös hoidon järjestäjille.

Tänä keväänä Tampereella käynnistyi sydänpotilaiden hoitopolun toteutus kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tays Sydänsairaalan, Mehiläisen ja Hämeenmaan Sydänpiirin kesken.

Digitaalinen vaaka ja verenpainemittari.
Sydänpotilaan hoitopolun digitaalisilla palveluilla lisätään potilaan turvallisuutta ja mukavuutta.

.Ajatus virisi kuutisen vuotta sitten. Tulevaisuuden sydänhoidot -projekti paljasti puutteita hoitoketjussa. Mietittiin, mitä tehdä, kun kustannukset kasvoivat, mutta hoidon laatu ei parantunut. Sitra lähti mukaan suunnitteluun Järjestäjän työkalut -hankkeella.

Nyt verkostomaisella yhteistyöllä, yhteisillä tavoitteilla, koordinoinnilla ja seurannalla on luotu arjen terveydenhuollon osaksi laadukkaan hoidon malli kunkin toimijan osaamista hyödyntämällä. Hoitoonpääsy nopeutuu, eikä potilas jää yksin sairaalasta kotiuduttuaan.

Malli on ainutlaatuinen.

– En ole kuullut, että vastaavaa olisi käytössä muualla Suomessa. Olemme pitkään halunneet tuoda asiakkaille lisäarvoa kokonaisilla hoitopoluilla, Tamperetta palveluiden järjestäjänä edustava sote-palvelujen kehittämisjohtaja Anniina Tirronen kertoo.

Terveyshyötyä teknologiasta

Päällekkäisyyksiä karsimalla ja tietoa hyödyntämällä sydänpotilaiden hoidosta saadaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Samalla vähennetään Taysin Acutan ruuhkautumista, kun potilaiden oireet osataan tunnistaa paremmin.

– Olemme jo nähneet, että asiat, jotka lisäävät hoidon laatua, vähentävät kustannuksia, kertoo suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista.

Mallin kehittymistä ja sujuvuutta tarkkaillaan kahdessa ohjausryhmässä.

– Ongelmat tuodaan yhteiseen neuvottelupöytään ja ratkaisut jalkautetaan toimintoihin. Tieto kulkee, Tirronen iloitsee.

Uutta on myös ottaa yhteistyöhön potilasjärjestö, jonka palvelut – vertaistuki ja tieto – on nivelletty osaksi hoitopolkua, sekä potilaan omaiset.

Helpotusta myös lääkärin työhön

Malli tuonut jo nyt konkreettista parannusta niin potilaan kuin häntä hoitavan lääkärin arkeen.

– Tärkeimpänä etuna näen työni kannaltani, että minulla on tieto, mitä tehdä, kun sydänpotilas tulee vastaanotolle – mitä hoidetaan terveyskeskuksessa, mihin potilas ohjataan ja kanavat, mistä voin kysyä neuvoa, summaa terveyskeskuslääkäri Teemu Ekola Tammelakeskuksen terveysasemalta.

Lääkäri työpöydän ääressä.
Uusi yhteistyö on luonut konsultaatiokanavia ja tarkentanut työnjakoa, terveyskeskuslääkäri Teemu Ekola kertoo.

Aiemmin sydämen vajaatoimintapotilaat hakeutuivat ja heidät ohjattiin Acutaan. Reitti voi kulkea myös muualle.

Tärkeä tavoite on, että potilas ei putoa hoitopolulta.

– Kun hän kotiutuu sairaalasta, saamme tiedon terveysasemalle, jotta voimme sopia hänen kanssaan jatkosta. Samoin potilas saa ohjeet, milloin, mihin ja miten hän voi ottaa yhteyttä.

Malliin liittyy potilaan sitouttaminen omaan hoitoonsa. Potilaan terveydentilan seurantaan on suunniteltu digitaalisia etäseurantapalveluita, joilla voidaan nopeasti reagoida muutoksiin.

- Yksi tärkeimmistä keinoista saada tietoa sydämen vajaatoimintapotilaan voinnin huonontumisesta on painon tarkkailu. Terveysaseman ja potilaan välinen etäyhteys on meillä testattavana.

Hoitopolulla turvaa potilaiden kotiarkeen

Kirsti Utukka tunsi itsensä loppiaisen aikaan hirveän väsyneeksi. Yli 40 vuotta sairastettu verenpainetauti oli hallinnassa, mutta pulssi ei ollut niin kuin ennen.

– Tammelakeskuksessa otetun sydänfilmin jälkeen sain passituksen suoraan sairaalaan. Olin niin huonossa kunnossa, että hengästyin parin metrin kävelystä, hän muistelee.

Kirsti Utukka rappukäytävässä.
Kirsti Utukka jaksaa käydä jo ulkona ja kaupassakin kävellen.

Flimmeri eli eteisvärinä kiidätti Utukkaa sairaaloista kotiin ja takaisin. Diagnoosiksi tuli sydämen vajaatoiminta. Lääkityksellä värinä asettui, nesteet poistuivat, väsymys tokeni ja henki kulkee.

– Nyt tarkkailen pumppuani, ja pian saan terveysasemalta puolen vuoden seurantaan vaa’an, jolla punnitsen itseni kerran päivässä. Tulos välittyy sähköisesti terveysaseman lääkärille ja hoitajalle. Lääketiede menee eteenpäin, ja on hyvä olla koekaniinina.

Utukka kiittelee saamaansa hoitoa ja huolenpitoa. Sydänpotilaan hoitopolku toimii.

– Tuo lisää turvaa elämään, että terveysasemalta otetaan minuun yhteyttä ja minä voin soittaa sinne.

Onnistunut malli voi poikia jatkoa

Sydänpotilaan hoitopolku on Ekolan mukaan kehittynyt hyvin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille.

– Vaikka moniin pitkäaikaissairauksiin on olemassa hoitoketjuja, jää niiden jalkauttaminen arkityöhön monesti vajaaksi. Tämänlainen malli voisi tuoda lisäarvoa muidenkin kansansairauksien, kuten diabeteksen, hoitoon.

Onnistuessaan malli antaa pohjaa vastaavanlaisten yhteistöiden rakentamiseksi.

– Tarvetta olisi. On potilasryhmiä, joilla on hyvin laaja hoitopolku kuljettavana, Lumme muistuttaa.

– Mielenterveyspalvelut olisivat kiinnostava soveltamiskohde, sillä esimerkiksi masennusta sairastava joutuu kohtaamaan palveluissa paljon eri toimijoita. Katsotaan nyt kokemukset tästä, mutta voi olla, että mallia voi soveltaa muidenkin isojen potilasryhmien sairauksiin, Tirronen miettii.

Mutta sydänpotilaan hoitopolku on vielä kehittymässä. Siitä valmistellaan uudenlaista kaupallista mallia, joka otetaan mahdollisesti käyttöön 2023.

– Tarkoituksena on rakentaa nykyisten sopimusten päälle yhteisiin tavoitteisiin pohjaava bonus-sanktio-malli, Tirronen paljastaa.

Senkin tarkoituksena on tuoda kaikille lisää hyvää – myös potilaille.


Kokemuksia verkostomallin soveltamisesta Tampereella sydänpotilaiden hoitopolkuun on koottu Sitran selvitykseen:


Teksti Tuija Heikkilä

Kuvat Laura Happo