Siirry sisältöön

Verkkopedagogeilta tukea opetuksen monipuolistamiseen

Julkaistu 18.5.2021 9.44

Verkkopedagogiikalla tarkoitetaan yleisesti ottaen verkko-oppimisympäristöjen ja tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä opetuksessa. Verkkopedagogit rohkaisevat opettajia käyttämään yhteisiä digitaalisia työvälineitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on tehdä opetuksesta ja opiskelusta motivoivaa ja joustavaa.

eTredu-projekti on keväällä aloittanut digitaalisten työvälineiden käytön ja sisällöntuotannon kehittämisen tukipalvelu. Projektissa työskentelee päätoimisesti kolme verkkopedagogia ja verkkoviestintäsuunnittelija jo aikaisemmin etäopetuksen tueksi muodostetun Digitiimin lisäksi.

Verkkopedagogeihin voi olla yhteydessä kaikissa verkko-oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä, mutta heillä on omat sovitut painopistealueet kehittämisen kohteina. Lisätukea ja käytännön opetuksen hyviä vinkkejä saa Digitiimin opettajajäseniltä.

Kaksi miestä ja yksi nainen seisovat koulun käytävällä ja yhdellä on peukku pystyssä
 

Verkko-opetuksen työkalut

Ville Palkinen on työskennellyt verkkopedagogin nimikkeellä Tredussa noin vuoden päivät ja hän on ollut kehittämässä Tredun digitaalisia työvälineitä ja kouluttamassa henkilökuntaa niiden käytössä. Hänen puoleensa voi edelleen kääntyä, kun kyse on Moodlen tai Teamsin hyödyntämisessä opetuksessa.

Ennen verkkopedagogina aloittamista Ville työskenteli projektipäällikkönä Smart Tampere Digiohjelmassa, jossa hänen tehtävänään oli kehittää toisen asteen digitaalista toimintaympäristöä.

“Projektin aikana perustimme Osaavan Tredun, jonne laadimme ohjeistusta esimerkiksi Teamsin käyttöön. Lisäksi Tredun digitiimi laitettiin alulle projektin yhteydessä. Etäopetukseen siirtyminen osoitti, että oikeita asioita olimme tehneet, sillä ilman näitä kahta olisi tuen tarjoaminen ollut haastavampaa."

eTredu-projektin ansiosta verkkopedagogeja on kolme aikaisemman yhden sijaan. Tämä mahdollistaa erikoistumisen ja tiettyihin asioihin sekä kehitystyöhön syventymisen.

“On todella hienoa, että päätoimisia verkkopedagogeja on nyt useampia. Työnjakoa varmasti terävöitämme jatkossa, mutta työvälineiden peruskäyttöön voi kysyä vinkkejä meiltä kaikilta. Näkisin, että itse jatkan Moodlen kouluttamisen ja kehittämisen parissa ja seuraan edelleen Teamsin kehitystä tiiviisti. Uskon, että teknisistä käyttökoulutuksista painopiste siirtyy jatkossa enemmän varsinaiseen verkkopedagogiikkaan, eli siihen miten työvälineitä käytetään opetuksessa järkevästi."

Verkko-opetukseen sisältöä

Riikka Saarinen on työskennellyt aikaisemmin Tredun tieto- ja kirjastopalveluissa informaatikkona. Silloin hänen työhönsä liittyivät opettajien ja opiskelijoiden ohjaus erilaisten tietokantojen sisältöihin sekä tieto- ja kirjastopalvelujen käytön ohjaaminen. Siirtyessään verkkopedagogiksi Riikan toimenkuvaan tuli oppimateriaalien laadun näkökulman huomioiminen. Tämä näkyy esimerkiksi aineistojen sisältöihin liittyvissä asioissa kuten saavutettavuudessa ja tekijänoikeuksissa.

Saavutettavuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja me kaikki hyödymme helppokäyttöisemmästä verkkopalvelusta.

"Saavutettavuus tarkoittaa, että mahdollisimman monen käyttäjän on erilaisissa tilanteissa sujuva käyttää palvelua. Näkövammaiselle se tarkoittaa, että hän saa selvän ruudunlukuohjelman avulla, mutta saavutettavuudesta hyötyvät myös esimerkiksi henkilöt, joilla on lukivaikeus tai hetkellisesti vaikkapa kipsi kädessä."

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli saavutettavuusvaatimukset astuivat voimaan vuonna 2019 ja viime vuodesta alkaen kaikkien julkisoikeudellisien tahojen verkkosivut tulee olla saavutettavia. Tämä koskee myös verkossa julkaistavia oppimateriaaleja. Riikalta saat apua ja vinkkejä saavutettavan oppimateriaalin tekoon. Jos puolestaan tekijänoikeudet mietityttävät niin häneltä voi niistäkin tiedustella.

"Hyvän verkko-oppimateriaalin tekeminen vaatii etukäteen suunnittelua. Käytän perinteistä talonrakennuksen vertauskuvaa: kun pohjatyöt on hyvin tehty, lakien vaatimien normien mukaan rakennettu ja kun se vielä on visuaalisesti hyvännäköinen ja käytettävä, ollaan kestävän rakentamisen tiellä."

Virtuaalimaailmat opetuskäytössä

Uusimpana monipuolisen opetuksen tuottamisen välineenä on viime vuosina mukaan tulleet AR/VR-teknologiat, joiden opetuskäyttöön soveltamisen tukena työskentelee Arttu Tuominen.

"Ympärillämme oleva teknologia kehittyy valtavalla nopeudella ja uusia innovaatioita ja menetelmiä syntyy jatkuvasti. Teknologia ei ole opetuksen kannalta itseisarvo, mutta nykymaailmassa pärjäämistä edesauttaa se, että pyrkii pysymään kehityksen vauhdissa mukana."

Viime aikoina yleistyneet virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) tarjoavat uusia mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen aivan ennen kokemattomalla tavalla. Läsnäolon tunne siirtyy ja välittyy virtuaalitodellisuudessa immersion kautta. Kokemukset ja tekeminen tuntuvat aidolta, vaikka opiskelija hän olisikin kotonaan.

"Tehtävänäni verkkopedagogina on ennen kaikkea löytää ratkaisuja ja keinoja eri oppiaineiden opettamiseen uudet teknologiat huomioiden. Pyrkimyksenä on tarjota opiskelijoille uusia elämyksiä ja aivan uudenlaista pelillisyyttä oppimisessa, jotka tukevat opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Uskon, että moniin pedagogisiin haasteisiin uudet teknologiat tarjoavat vastauksia ja että mahdollisuudet odottavat tällä hetkellä ottajaansa."

Uudet teknologiat kehittyvät, mutta opetuksen kannalta sisältö puuttuu tai sisällön tuottaminen uusiin teknologioihin vaikuttaa työläältä. Tämä näyttäytyy haasteena tässä opetuksen murroksessa. On myös tärkeää löytää jokaiselle alalle syitä tähän siirtymään ja etuja miksi näin kannattaisi tehdä. Tässä tehtävässä Artun tuki on erityisen tärkeä.

"Matka ei tule olemaan lyhyt, mutta ehdottomasti tutkimisen arvoinen!"

Lisätietoja

Sirpa Turunen, eTredun kehittämispäällikkö
[email protected]
0417309240

Teksti
Sirpa Turunen