Siirry sisältöön

Tredun palvelutarjotin valmistui kuntakokeilun asiakkaille

Julkaistu 10.3.2021 9.23

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu starttasi 1.3.2021. Tredulla on tarjolla kokeilun asiakkaille runsas palvelutarjotin, jossa korostuvat hakeutumisvaiheen palvelut. Tarjottimelta löytyvät mm. uraohjauspalvelu ja TreduOhjuri, joka sisältää osaamiskartoituspalvelun ja ammattialojen Kurkistukset. Kuntakokeilu linkittyy Tredussa käynnissä olevaan aikuiskoulutuksen teemavuoteen, jonka tavoitteena on mm. vastata joustavasti työelämän tarpeisiin. Tredussa opiskelee vuosittain noin 9 000 yli 20-vuotiasta aikuista. Aikuiskoulutus on osa jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

 

Ulkoinen linkkiHakeutuminen palveluihin ja lisätiedot

Osaamisen kehittäminen on tehokas tapa työllistyä

Merkittävä osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Koulutuksen avulla työelämässä oppimisesta tulee tavoitteellista ja kertynyt osaaminen on liitettävissä osaksi tutkintoa.

Erityisesti Tredun työttömille työnhakijoille suunnatuissa koulutuksissa painopisteenä on työhön kiinnittymisen tukeminen jo opintojen aikana. Opiskelijalla on mahdollisuus saada jalka oven väliin opiskelun aikana ja vakuuttaa työnantaja sopivuudellaan.

Uraohjauspalvelu tukee sopivan koulutuspolun löytämisessä

Uraohjaus on tarkoitettu kaikille koulutuspolkua tai osaamisen kehittämistä pohtiville, jotka pohtivat työelämään sijoittumista opintojensa jälkeen kuin myös Tredun opiskelijoille. Uraohjaus tarjoaa sparrausta, apua ja tukea urasuunnitteluun, oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja sopivan koulutuspolun löytämiseen.

TreduOhjuri – osaamiskartoituksia ja Kurkistuksia

Tredu-Ohjuri palvelee työnhakija-asiakkaita, joiden palveluntarve on työllistyä koulutuksen avulla. TreduOhjuri sisältää sekä kuntakokeilun asiakkaille kohdennetun osaamiskartoitus -palvelun, että koulutusalojen Kurkistukset. Osaamiskartoituksessa kartoitetaan asiakkaan ammatillista osaamista ja keskustellaan oppimisvalmiuksista ja urasuunnitelmista. Osaamiskartoituksen tarkoituksena on löytää asiakkaalle sopiva työllistävä koulutus tai muu tapa hankkia puuttuva osaaminen.

Koulutusalojen kurkistusten kautta tutustutaan työllistäviin aloihin ja yrityksiin sekä Tredun tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin. Tredun Kurkistukset ovat kaikille avoimia virtuaalitapahtumia, joissa paikalla on koulutusalan asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamassa eteenpäin.

Opinnollistamista, virtuaalikierroksia ja oppisopimusinfoja

Ulkoinen linkkiTredun tapahtumasivulta löytyy Kurkistusten lisäksi Tredusta Duuniin -virtuaaliesittelyjä, jotka esittelevät tekniikan ja palvelualojen koulutuksia Tredussa. Virtuaaliesittelyissä painopisteenä ovat alat, joihin kaivataan tekijöitä ja työllistyminen voi käydä pikaisestikin. Lisäksi tapahtumatarjonnasta löytyy mm. oppisopimus- ja Opiskelun uudet tuulet -infoja.

Tredussa on tehty ponnisteluja myös opinnollistamisen eteen. Opinnollistaminen tarkoittaa olemassaolevan osaamisen täydentämistä, näkyväksi tekemistä ja sisällyttämistä osaksi tutkintoa. Työttömän työnhakijan on mahdollista täydentää ammatillista osaamista työkokeilussa, työpajalla tai muussa työympäristössä. Opinnollistamisesta vastaavat erikseen nimetyt asiantuntijat Tredun koulutusaloilla.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Uraohjauspalvelu:

kehittämispäällikkö Anne Erkinheimo-Kyllönen

[email protected]


TreduOhjuri -palvelu:

projektipäällikkö Anne Kumpula

[email protected]


Työllisyyden kuntakokeilu pähkinänkuoressa:

- Kokeilulainsäädäntö astui voimaan 1.3.2021, jolloin alkoi 25 kokeilua, joissa on mukana 118 kuntaa.

- Tarkoituksena on kokeilla kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja hakea parhaita käytäntöjä tulevien palvelurakenteiden pohjaksi. Työllisyyskokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

- Tavoitteena on työnhakijan tehostettu palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus – työnhakijan nykyistä nopeampi ja tiiviimpi kohtaaminen.

- Kokeilut jatkuvat 30.6.2023 saakka.

- Kokeilun asiakkaita on Pirkanmaalla noin 29 300, joista Tampereen kaupunkiseudulla n. 24 000.

- Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka

• eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai

• ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut.

Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös kaikki vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Ulkoinen linkkiLisätietoa tästäTeksti Kaisu Paloheimo