Siirry sisältöön

Tampereella otetaan lapset ja nuoret mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin

Julkaistu 4.6.2020 8.00

Tampereella jokainen lapsi ja nuori voi päästä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Kaupungissa on useita vaikuttajaryhmiä ja monenlaisia tilaisuuksia, missä eri-ikäiset lapset ja nuoret voivat ottaa kantaa ja päästä vaikuttamaan. Uusimpana vaikuttamismuotona on osallistuva budjetointi.

 

Suomessa lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat muihin Euroopan maihin verrattuna hyvät. Laki velvoittaa kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria näitä itseään koskevissa asioissa, ja nuorten osallistumisesta on tullut kiinteä osa kuntien toimintaa.

Tampereella lapsilla ja nuorilla on hyvät mahdollisuudet osallistua yhteisiin asioihin. Edustuksellinen vaikuttaminen toteutuu keskivertoa paremmin, sillä kuntalain velvoittaman nuorisovaltuuston lisäksi Tampereella toimii myös alakouluikäisten Lasten Parlamentti.

Edustuksellisten vaikuttamistapojen lisäksi Tampereella on myös suoran vaikuttamisen mahdollisuuksia, jolloin lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ilman välittäjiä.

Alaikäisten näkökulmaa kannattaa hyödyntää

– Tamperelaiset lapset ja nuoret ovat fiksuja. Heille voi antaa monenlaisia asioita käsiteltäväksi ja saada niihin vastauksia, jotka tuovat esiin nuorten näkökulmaa ja edistävät asian käsittelyä. Lasten ja nuorten osaamista ja ymmärrystä kannattaisi hyödyntää vieläkin enemmän, toteaa nuoriso-ohjaaja Laura Saartoala kaupungin nuorisopalveluista.

– Usein lapsia ja nuoria osallistetaan kysymällä heidän unelmiaan ja toiveitaan. Se on tietenkin tärkeää mutta vastauksia on vaikea hyödyntää kunnolla. Merkittävämpää olisi ottaa lapset ja nuoret mukaan konkreettiseen toimintaan ja antaa heille todellisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Jälkikäteen on kerrottava, miten lapsen ja nuoren osallistuminen vaikutti asioihin. Näin vahvistetaan osallisuudentunnetta.

Kannanottoja todellisiin asioihin

Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakunnissa käsitellään omaan kouluun ja sen lähiympäristöön liittyviä asioita. Lasten Parlamentissa ja nuorisovaltuustossa puolestaan käsitellään lasten ja nuorten elämään liittyviä asioita koko kaupungin laajuisesti.

Kaupungin nuorisopalvelujen organisoimaan Lasten Parlamentin ja nuorisovaltuuston toimintaan on helppo tulla mukaan, sillä kokoukset ja toiminta ovat kaikille avoimia. Parlamentin ja valtuuston hallitukset valitaan äänestämällä.

Kokouksissa käsiteltäviä aiheita saadaan niin nuorilta itseltään kuin kaupungin yksiköiltä. Lapset ja nuoret ovat käsitelleet kokouksissaan muun muassa seuturatikan yleissuunnitelmaa, koulujen kierrätysmahdollisuuksia ja ruokahävikin vähentämistä.

Yhteistyötä tehdään myös yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä muun muassa uusia osallistumismenetelmiä kuten digiraatisovellusta, sosiaalisia robotteja ja chattibottia.

Tietoa pandemia- ja yhdenvertaisuustyöhön

Tampereen nuorisopalvelut järjestää kerran vuodessa neljäs- ja yhdeksäsluokkalaisten vaikuttamispäivät. Niiden aikana lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä liittyviin asioihin toiminnallisin ja pelillisin keinoin.

– Vaikuttamispäivien tavoitteena on saada nuoret kuulemaan erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista ja innostaa heitä vaikuttamaan. Silloin nuori voi itse tehdä päätöksen siitä, mihin osallistuu, eivätkä aikuiset tee tätä valintaa hänen puolestaan, toteaa Saartoala.

Tänä vuonna nelos- ja ysiluokkalaiset ovat muun muassa ottaneet kantaa kaupungin leikkipaikkaohjelmaan, pohtineet omia ilmasto- ja ympäristötekojaan sekä kertoneet koronan aiheuttamista poikkeusoloista tulevaisuuden pandemiatyötä ja yhdenvertaisuustyötä varten.

Äänestysikäraja on 12 vuotta

Uusin vaikuttamismuoto Tampereella on osallistuva budjetointi (osbu). Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan asukkaat saavat ideoida, suunnitella ja päättää, mitä tehdään osbu-määrärahalla.

Tampereella osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja suunnitteluun saavat osallistua kaikkein nuorimmatkin lapset. Rahankäytöstä päätetään äänestyksessä, missä äänioikeutettuja ovat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät tamperelaiset. Kaupunki toteuttaa äänestyksessä valitut ideat vuoden 2021 aikana.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Tampereen kaupunki ottaa lapset ja nuoret näin laajasti mukaan päättämään yhteisten verovarojen käytöstä, toteaa projektisuunnittelija Jari Mäkäläinen.

Tampere on ottanut lapset ja nuoret mukaan osallistuvaan budjetointiin myös muutenkin kuin ideoijana, suunnittelijana ja äänestäjänä. Lapsia ja nuoria on ollut aktiivisesti mukana osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa. He ovat muun muassa osallistuneet kaupungin edustajien rinnalla osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa saatujen ehdotusten esiarviointiin.

– Nuoret ovat olleet mukana myös toteuttamassa osallistuvan budjetoinnin viestintää. Tänä vuonna Tampereella osallistuvan budjetoinnin teemana oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Nuoret levittivät keskuudessaan sanaa tästä ja olivat näin mukana yhtenä osbu-viestijöistä, Mäkäläinen jatkaa.

– Tamperelaiset lapset ja nuoret ovat ottaneet osbu-vaikuttamisen hyvin vastaan. He ovat jopa ottaneet kantaa osallistuvan budjetoinnin äänestysikärajaan. Heidän mielestään ikärajan pitäisi olla alempi, Saartoala toteaa hymyillen.

Lisätietoja:
Johtava koordinaattori
Päivi Laukamo
050 528 7368
[email protected]

Projektisuunnittelija
Jari Mäkäläinen
040 801 6150
[email protected]Teksti Johanna Kurela

Kuvat Laura Vanzo