Siirry sisältöön

Tredun uudet opiskelijat aloittavat etäopinnot jo kesäkuussa

Julkaistu 5.5.2020 12.44

Kaikilla uusilla yhteishaussa valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa opinnot maanantaina 22.6.2020 etäopintoina orientoivilla opinnoilla, opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla ja yhteisillä opinnoilla. Opinnot voi aloittaa myös vasta 5.8.2020, jolloin käynnistyy kaikkien uusien opiskelijoiden syyslukukausi.

Jo kesäkuussa aloitetut opinnot jatkuvat loma-ajan jälkeen, ja elokuussa aloittaville opiskelijoille järjestetään myös tuttuun tapaan orientoivat opinnot, opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja yhteiset opinnot.

Tukea tarvitseville opiskelijoille on kesäaikaan tarjolla ohjausta opintoihin ajalla 22.–30.6.2020 ja 29.7.–4.8.2020. Samaan aikaan on tarjolla myös käyttäjätunnuksiin liittyvää käyttäjätukea.

Oppilaitoksen loma-aika on 1.–28.7.2020. Opinnot oppilaitoksessa jatkuvat keskiviikkona 5.8.2020.

Tärkeitä tietoja tulee sähköpostilla

Opiskelijaksiottamispäätös ja tarkemmat ohjeet opintojen aloitukseen lähetetään valituille opiskelijoille sähköpostilla 11.6.2020 alkaen hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 25.6.2020 mennessä, muuten opiskelija menettää opiskelupaikkansa.

Kesän etäopinnot valmentavat opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa

Kesän etäopinnot tukevat kiinnittymistä opintoihin ja parantavat opiskeluvalmiuksia. Kesän etäopinnoissa aloitetaan myös yhteisten tutkinnonosien opintoja. Kesäkuussa aloitetut opinnot suoritetaan valmiiksi syyslomaan mennessä.

Orientoivat opinnot suorittamalla opiskelija saa tietoa mm. oppilaitoksesta, opiskelusta ammatillisessa oppilaitoksessa, erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja oppimisen tuesta.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot parantavat tietoteknisiä perusvalmiuksia ja opiskelutaitoja.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 -opinnoissa harjoitellaan mm. käyttämään yleisimpiä työvälineohjelmia (esim. sähköposti, Word, PowerPoint).

Oppilaitoksessa on tarjolla myös käyttäjätunnuksiin liittyvää käyttäjätukea ajalla 22.–30.6.2020 ja 29.7.–4.8.2020.

Opintoetuudet

Aloittavien opiskelijoiden kesäajan opinnot eivät oikeuta Kelan opintotukeen eikä koulumatkatukeen. Opiskelijat saavat opintoetuuksia elokuusta alkaen.

Lisätietoja:
Palveluvastaava
Ritva Rapatti
puhelin 050 513 6600
sähköposti [email protected]

Päivitetty 6.5.2020: Korjattu tietoja kolmessa ensimmäisessä kappaleessa.