Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoista keskusteltiin yhteistyöpäivässä

Julkaistu 17.2.2020 13.16

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoista järjestettiin keskiviikkona 12.2.2020 yhteistyöpäivä. Kaikille avoimessa tilaisuudessa kerrottiin hankintojen ajankohtaisista asioista, tulevista hankinnoista sekä kerättiin ideoita hankintojen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Valtuustosalissa pidetyn tilaisuuden avasi sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmanen ja hänen jälkeensä kehittämisjohtaja Anniina Tirronen kertoi tulosperusteisista hankinnoista.

Kaupunki haluaa panostaa yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen palveluntuottajien kanssa. Hankintojen yhteistyöpäivä on yksi askel tähän suuntaan. Tilaisuuden juontajana toiminut kehittämispäällikkö Virva Palomäki sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintatiimistä kertoi myös, että yhteydenpidon helpottamiseksi kaupunki on avaamassa palveluntuottajilleen ekstranetsivuston.

Puhelin, jolla vastataan kyselyyn.
Tilaisuudessa osallistujat pystyivät kertomaan mielipiteensä eri aiheisiin myös mobiilisovelluksen avulla.

Valvontakoordinaattori Jaana Mäenpää kertoi ohjauksesta ja valvonnasta. Kaikkia Tampereen kaupungin järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja, niin kaupungin omaa tuotantoa kuin palveluntuottajia, valvotaan samalla tavalla. Mäenpää korosti ohjauksen- ja valvonnan tukevan palvelutuottajia arjessa.

– Meidän kaikkien yhteinen tavoite on laadukkaat palvelut ja palveluihin tyytyväinen asiakas. Toivomme olevamme hyvä ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani, vaikka välillä joudummekin ottamaan asioihin kantaa hieman vahvemmin palvelun laatua koskevissa asioissa.

Palveluntuottajien puheenvuoroissa henkilöstöpäällikkö Taru Malinen Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:stä kertoi verkostoyhteistyöstä Kuuselan lähitorin luomisessa. Toimitusjohtaja Tarja Eho TampereMissio Palvelut Oy:stä puolestaan pohti, onko aito kumppanuus mahdollista julkisissa hankinnoissa. Hän totesi Tampereen olevan hankinnoissa monessa asiassa edelläkävijä, mutta yhden kainon toiveen hän esitti.

– Älkää laittako kilpailutuksia auki kesäkuussa.

Tarja Eho puhuu valtuustosalissa.
Toimitusjohtaja Tarja Eho TampereMissio Palvelut Oy:stä pohti, millaista on aito kumppanuus.

Vuosi 2020 tuo paljon uusia hankintoja

Palveluryhmien johtajat esittelivät tulevia hankintoja.

Vastaanottopalvelujen palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen kertoi suun terveydenhuollossa käynnistyvän keväällä aikuisten yleishammaslääkäripalvelujen ja seudullisen päivystyksen hankinnat sekä välinehankintoja.

Eeva Torppa-Saarinen kertoo hankinnoista valtuustosalissa.
Eeva Torppa-Saarinen esitteli vastaanottopalvelujen tulevia hankintoja.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on aloitettu tehostetun perhetyön sekä kokonaan uuden ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinnan valmistelu. Palvelujohtaja Marja Päivänen kertoi myös kokemuksia hiljattain päättyneestä lastensuojelun perhehoidon kilpailutuksesta.

Suunnittelija Outi Valkama Tampere Junior -ohjelmasta kertoi sijoitettujen nuorten koulutuksen tukemiseksi käynnistymässä olevasta uudenlaisesta Lapset SIb II -rahastohankkeesta, jossa maksetaan palvelujen sijaan tuloksista. Lisää hankkeesta voit lukea artikkelista: Uusia keinoja sijoitettujen nuorten koulutusmahdollisuuksien tukemiseen

Ikäihmisten palveluissa käynnistyy tänä vuonna Kotitori-palveluintegraattorin hankinta. Kehittämissuunnittelija Miia Päivärinta kertoi hankintaan käytettävän paljon aikaa, sillä sen valmistelu käynnistyy keväällä 2020 ja sopimuskauden on suunniteltu alkavan puolentoista vuoden päästä 1.9.2021.

Psykososiaalisen tuen palveluissa on tulossa runsaasti hankintoja.

– Jos ikäihmisten palveluissa oli vain yksi hankinta, niin meillä niitä on paljon. Psykososiaalisen tuen palveluista 30 prosenttia on omaa tuotantoa ja 70 prosenttia ostetaan palveluntuottajilta, totesi palvelujohtaja Maritta Närhi.

Tulossa on muun muassa kuntouttavan työtoiminnan, vaikeavammaisen henkilökohtaisen avun ja lyhytaikaisen avustajapalvelun sekä huumehoidon hankinta.

Tilaisuuden lopussa keskusteltiin hankintojen kehittämisestä. Puhelimilla ja kannettavilla tietokoneilla yleisö pystyi osallistumaan kyselyihin. Kyselyissä kysyttiin muun muassa, mitä ympäristöasioita hankinnoissa tulisi painottaa. Eniten ääniä sai ruokahuollon ekologisuus, esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen ja lähiruoan lisääminen.

Virva Palomäki toivoi palveluntuottajien olevan rohkeasti yhteydessä joko hankintatiimiin tai suoraan palvelujohtajiin hankintoihin liittyvissä asioissa sekä yhteishankinnoissa Tuomi Logistiikkaan.


Teksti Marika Haapala

Kuvat Marika Haapala