Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki osallistuu mustahiilipäästöjen tutkimukseen

Julkaistu 28.11.2019 13.41

Tampere osallistuu Tampereen yliopiston koordinoimaan laajaan BC Footprint –tutkimushankkeeseen, jossa arvioidaan mustan hiilen päästöjä ja pitoisuuksia myös Tampereen kaupunkialueella. Ilmakehän musta hiili kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja vaikuttaa ihmisten terveyteen.

Ilmastonmuutos aiheuttaa maailmanlaajuisesti valtavia haasteita ja kustannuksia. Yksi merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa on ilmakehän hiukkasmainen musta hiili (Black Carbon, BC), jota syntyy epätäydellisessä palamisessa. Sen merkittäviä ihmisperäisiä lähteitä ovat liikenne, teollisuus ja kotitalouksien puun poltto. Suhteessa ilmaston lämpenemiseen ilmakehän mustan hiilen on todettu olevan ilmakehän tärkein auringon säteilyenergiaa sitova ja täten ilmakehää lämmittävä hiukkasmainen komponentti.

Suoran ilmastovaikutuksensa lisäksi mustan hiilen laskeutuminen lumi- ja jääpeitteisille alueille vähentää pintojen heijastavuutta ja kiihdyttää sulamista. Mustan hiilen ilmastovaikutukset keskittyvät erityisesti arktiselle alueelle, mistä johtuen ilmakehän musta hiili on saanut tärkeän roolin myös Suomen ulkopolitiikassa. Useissa tutkimuksissa mustan hiilen on todettu vaikuttavan haitallisesti myös ihmisten terveyteen; esimerkiksi liikenteen ja puun polton päästöjen mustahiilihiukkaset ovat hiukkaskooltaan niin pieniä, että ne pääsevät hengitysilman mukana keuhkorakkuloihin asti.

Rantatunneli idän suunnasta
Tampereella ajoneuvoliikenteen mustan hiilen päästöjä mitataan muun muassa rantatunnelissa.

Tutkimushankkeella luodaan yhtenäisiä käytäntöjä

Tampereen yliopiston koordinoima BC Footprint -hanke yhdistää toimijoita yritystoiminnan, tutkimuksen ja viranomaistoiminnan eri alueilta. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhdessä uusi jalanjälkikonsepti mustalle hiilelle (Black Carbon Footprint). Tätä konseptia on tarkoitus käyttää yhtenäisenä tapana arvioida eri lähteistä syntyviä mustan hiilen päästöjä ja vaikutuksia. Oleellisena osana hanketta ovat mittausmenetelmät mutta myös mustan hiilen päästöjen hillintä; ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii kasvihuonekaasujen lisäksi myös ilmastoa lämmittävien hiukkasmaisten päästöjen rajoittamista.
–Toisin kuin kasvihuonekaasuille, mustan hiilen mittaamiseksi ei tällä hetkellä kuitenkaan ole yhtenäistä mittauskäytäntöä, apulaisprofessori Topi Rönkkö Tampereen yliopistosta kertoo.
–Kehitettävän konseptin pohjan luovat olemassa oleva monialainen tieto ja mittaustulokset, joita hankkeessa täydennetään uudella laajan konsortion voimin tehtävällä tutkimuksella, Rönkkö sanoo. Tampereen kaupunki on osa tätä tutkimusyhteenliittymää.

Mobiililaboratorioautu satamassa matkustajalaivan vieressä
Kaupunki-ilman mustan hiilen pitoisuuksia tutkittiin hankkeessa Tampereen yliopiston mobiililaboratoriolla ensimmäisen kerran elokuussa pääkaupunkiseudulla. Jatkossa mobiililaboratoriota tullaan hyödyntämään erilaisissa mittausympäristöissä Tampereella.

Yksi tärkeä työkalu projektissa on Tampereen yliopiston Aerosolifysiikan laboratorion mobiililaboratorio (kuva), joka soveltuu erinomaisesti todellisen ympäristön ilmakehäpäästöjen ja ulkoilman hiukkas- ja kaasupitoisuuksien tutkimiseen. Mobiililaboratorion avulla tutkijat pääsevät tutkimaan ulkoilmaa sellaisiin ympäristöihin, joihin laboratoriotutkimukset eivät ylety. Liikkuva laboratorio täydentää jatkuva-aikaisten mittausasemien keräämää tietoa ja mahdollistaa mittaukset todellisissa liikenneympäristöissä, Tampereella esimerkiksi Rantatunnelissa.

–BC Footprint –projektissa mobiililaboratoriota käytetään ilmakehän mustan hiilen pitoisuuksien ja päästökertoimien määrittämiseen, projektipäällikkö Niina Kuittinen kertoo.
–Projektin ensimmäiset mobiililaboratorion analysaattoreilla tehdyt mittaukset toteutettiin jo elokuussa 2019. Mittaukset suoritettiin pääkaupunkiseudulla erilaisissa liikenneympäristöissä yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa.

Mittauksia Tampereella

Myöhemmässä vaiheessa projektia mittauksia tehdään myös Tampereella. Tampereen ja Helsingin välisen ajoneuvoliikenteen mustan hiilen päästöjä tutkitaan jo vuodenvaihteen jälkeen. Näiden mittausten tavoitteena on toisaalta saada tietoa eri tyyppisten autojen todellisista mustan hiilen päästöistä ja toisaalta demonstroida hankkeessa kehitettävää mustan hiilen jalanjälkikonseptia.
– Myöhemmin Tampereella suoritettavissa mittauksissa pääpaino on tieliikenteen mustahiilipäästöissä ja mustanhiilen pitoisuuksissa erilaisissa Tampereelle ominaisissa ympäristöissä, Kuittinen jatkaa.
– Rantatunneli on näistä yksi.

Mittaukset tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön kanssa.


Teksti Niina Kuittinen ja Topi Rönkkö, Tampereen yliopisto

Kuvat Niina Kuittinen, Marika Haapala (rantatunnelikuva)