Siirry sisältöön

Alueverkostojen tapaamisissa käsiteltiin kulttuuripääkaupunkihanketta ja osallistuvaa budjetointia

Julkaistu 30.10.2019 11.49

Koillisen, lännen ja kaakon alueverkostojen lokakuun tapaamisissa keskityttiin ideoimaan kulttuuripääkaupunkihanketta. Etelässä käsiteltiin osallistuvaa budjetointia, joka starttaa Tampereella ensi vuonna.

Koillisen alueverkosto kokoontui Kämmenniemessä.
 

Koillisen alueverkostotapaaminen oli tällä kertaa Kämmenniemessä. Siellä keskustelua herätti kulttuuripääkaupunkihankkeen kattoteema yhdenvertaisuus ja siihen liittyen haja-asutusalueiden asukkaiden hyvinvointi. Yhtenä ehdotuksena haja-asutusalueiden huomioimiseksi nostettiin kulkuyhteyksien parantaminen muun muassa järjestämällä maksuton joukkoliikenne kulttuuripääkaupunkivuoden ajaksi. Myös matkailun mahdollisuuksista ja kylätalojen tarpeellisuudesta käytiin keskustelua.

Koillisen tilaisuudessa oli lisäksi kirjaston pop-up-piste kirjastokorttien tekemiselle ja infoa PIKI-mobiilisovelluksesta. Kehittämispäällikkö Mia Lumio kertoi uudesta Kämmenniemen alueella käynnistyvästä Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle -hankkeesta, jonka avulla käynnistetään kylätalotyyppistä toimintaa.

Myös kaakon alueverkostossa ilta keskittyi kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ja erityisesti yhdenvertaisuuteen. Ideointia vauhditti Simo Frangen, ja hanketta oli kaupungilta edustamassa Tuukka Määttänen. Yhdenvertaisuutta pohdittiin erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta. Esiin nostettiin tapahtumien ja kulttuuritoiminnan hajauttaminen entistä laajemmalle alueelle.

Toinen kaakon osallistujia kiinnostava aihe oli Tampereen tarinat. Tampereelle ominaisten tunnettujen tarinoiden lisäksi ehdotettiin Tampereen torien merkityksen korostamista alueen historian muodostumisessa.

Lännen alueverkoston tapaamisessa keskustelu kohdistui kulttuuripääkaupunkihankkeen kustannuksiin ja hyötyihin. Ilta alkoi hankkeen edustajan Seppo Rothin ja illan vetäjän Simo Frangenin esitelmällä hankesuunnitelmasta. Paikalla olevat ideoivat illan aikana "Tila-Tinderin", jonka avulla erilaiset tilat saataisiin paremmin alueen toimijoiden käyttöön. Keskustelua heräsi myös digitaalisten laitteiden tarjoamista mahdollisuuksista, joiden avulla liikuntarajoitteiset asukkaat pääsisivät kiertämään virtuaalilasien avulla alueen kulttuuriraitteja.

Etelän alueverkostossa pääaiheena oli osallistuva budjetointi. Kokeilua olivat esittelemässä kaupungin suunnittelijat Jari Mäkäläinen ja Lilli-Noora Siikasmaa. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen vuoden teemaksi on valittu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tilaisuudessa oli mukana lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston edustajia.

Osallistuvaa budjetointia pidettiin mielenkiintoisena ja hyvänä avauksen asukkaiden osallisuuden lisäämisessä. Osallistujia puhutti se, miten alueiden erilaisuus ja pienet lapset huomioidaan budjetoinnissa, sillä asukasmäärät ja väestön ikä vaihtelevat alueittain. Yksi ehdotus illan aikana oli talkootyön liittäminen osaksi kokeilua, joka lisäisi yhteisöllisyyttä ja resursseja alueilla.


Teksti Elina Virnala

Kuvat Mia Lumio